Coneixement

La comunicación no verbal en una entrevista

Què és la comunicació no verbal?

No només comuniquen les paraules. Existeix una part de la comunicació que és la comunicació no verbal, la podríem definir com tot allò que fem i que no són paraules. Una gran part d’aquesta comunicació es inconscient: moviments, gestos, expressions, etc. Tot i que també hi ha una part conscient com l’aspecte físic, les postura corporal, etc.

El conjunt d’aquests insights condicionen la percepció d’un interlocutor, per tant, podem afirmar que la comunicació no verbal té un impacte en la persona que interactua amb nosaltres.

La comunicació no verbal en una entrevista de feina.

Gràcies a l’anàlisi de la comunicació no verbal en una entrevista de feina podries arribar a donar coherència o incoherència als arguments del teu candidat.

Una persona que et confirma que té molta experiència en una aspecte però t’ho diu amb veu tremolosa, et missatge serà incoherent. No obstant si t’ho diu amb afirmació i un to determinant, el missatge agafarà coherència.

A l’article d’avui volem explicar-te alguns codis de la comunicació no verbal perquè puguis adquirir més informació de la pròpiament explicada pel teu candidat/a:

Cal destacar que la comunicació no verbal, s’ha de saber interpretar i no considerar-la com a axioma.

Codis de comunicació no verbal per a saber interpretar:

  1. Mesura de les pupil·les

La disminució de les pupil·les pot significar por, rebuig, desacord, inclús hostilitat. En cas contrari, les pupil·les grans poden significar que ens troben davant d’un fet que ens agrada, que en resulta agradable.

  • Orientació de la mirada

En funció de cap a on estiguem fixant la mirada, també té diferents significats. Per exemple, mirar cap a l’esquerra és sinònim de pensament, d’elaboració de càlculs. En canvi si es desplaça cap a la dreta es sol relacionar cap a sensacions físiques. Durant molts anys s’ha considerat que les persones que miren cap a la dreta, és perquè estan dient mentires, no obstant, no hi ha cap estudi que ho confirmi.

  • Assentir amb el cap

És un gest positiu, connota interès i acord amb el discurs. No obstant si el gest es repeteix en excés podria arribar a significar avorriment i que ja no vol escoltar més.

  • Braços creuats

És una postura que significa rebuig o desacord. Cal contextualitzar si estem en un ambient fred, ja que podria significar que la persona té fred.

  • Palmes de les mans obertes

Sinònim d’honestedat i lleialtat , s’acostuma a contextualitzar amb situacions on la persona inconscientment demostra que la persona no amaga res.

  • Entrellaçar els dits de les mans

S’acostuma a relacionar amb una posició ansiosa o reprimida.

facebook twitter linkedin