Coneixement, Salut, Per professionals de la salut

Recull de l’evidència del tractament farmacològic de la infecció per SARS-CoV-2

Document de treball de la Comissió Assessora per al Tractament Farmacològic de la infecció per SARSCoV-2.

L’extensió del document és de 24 pàgines, consulta l’índex per veure els apartats que siguin del teu interès:

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/farmacia-medicaments-receptes.pdf

Última actualització: 04/05/2020