La nostra consultora és per a mi una peça clau en la organització i planificació de les necessitats que ens sorgeixen diàriament com a gestors d’una petita empresa. Abordem de manera programada la implantació de les eines que Ecoceutics ens ofereix per la millora dels processos interns, i podem d’aquesta manera tenir com a equip, una atenció plena a la persona que entra a la nostra farmàcia. Gràcies Noelia!

Helena Oller

Farmacèutica titular associada a Ecoceutics