Política de privacitat

En compliment del que es disposa al Reglament (UE) 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que vostè faciliti seran tractades segons el següent:

  • Responsable del tractament de les dades recaptades és: ECOCEUTICS, S.L. (d’ara endavant, “ECOCEUTICS”)
  • Domicili social: Avinguda Diagonal 472-476 esc. A 1r 2a, 08006 Barcelona
  • NIF: B-17733601
  • Dades de contacte del Delegat de protecció de dades: dpo@ecoceutics.com

Les dades personals que ens faciliti mitjançant l’emplenament del present formulari es tractaran per a les finalitats següents:

1a. Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per la contractació de productes i/o serveis, així com la gestió a l’App dels punts obtinguts amb les seves compres a les diferents farmàcies col·laboradores. Les dades tractades amb l’objecte de les quals es conservaran mentre es mantingui aquesta relació negocial i, una vegada finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.

2a. Mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis, novetats i descomptes d’ECOCEUTICS, per tal de fidelitzar-lo com a client. Per això, hem d’analitzar el seu perfil de compra per poder enviar-li la informació que li pugui resultar del seu interès i així poder prestar-li un servei personalitzat. Les dades tractades amb l’objecte de les quals es conservaran fins a la revocació del consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions, i després d’això, durant els terminis de conservació i prescripció de responsabilitats legalment previstos.

3a. Gestionar la seva candidatura per ocupar un lloc de treball. Tant si el candidat utilitza l’opció “Ofertes de treball” com l’opció “Adjunta el teu currículum” coneix i accepta que les dades seran cedides a totes les farmàcies que es troben adherides al grup ECOCEUTICS (https://www.ecoceutics.com/ les-farmàcies/.). Les dades tractades es conservaran fins que quedin desactualitzades, se’n revoqui el consentiment o en tot cas, transcorreguts 24 mesos des de la recepció.

4a. Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per vostè. Les dades tractades amb l’objecte de les quals es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstes.

La base jurídica per dur a terme els tractaments de dades especificats a l’apartat anterior és la següent:

  1. El seu consentiment.
  2. El seu consentiment.
  3. El seu consentiment.
  4. L’interès legítim d’ECOCEUTICS per atendre les consultes i sol·licituds que ens dirigeixi.

A més, ECOCEUTICS podrà cedir les seves dades personals -inclòs el seu perfil de compra- a la resta de farmàcies col·laboradores amb ECOCEUTICS, totes dedicades a la venda minorista de productes farmacèutics, perquè vostè pugui aprofitar-se dels beneficis i descomptes que tingui acumulats. Podeu consultar el llistat de farmàcies col·laboradores amb ECOCEUTICS al següent enllaç https://www.ecoceutics.com/las-farmacias/.

Finalment, us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició inclosa l’elaboració de perfils, així com retirar en qualsevol moment el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament previ a retirada. Per a l’exercici d’aquests drets, podeu enviar la vostra sol·licitud a: Avinguda Diagonal 472-476 esc. A 1r 2a, 08006 Barcelona; oa l’adreça de correu electrònic dpo@ecoceutics.com. Podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça postal abans indicada o al correu electrònic dpo@ecoceutics.com.

En tot cas, vostè té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.