Amb ecoPannel, en el moment de recepció tinc un baròmetre de preus per poder decidir el preu més òptim del producte. Aquest baròmetre aporta molta seguretat al meu equip alhora de decidir els preus. A més els preus són més òptims gràcies a tenir la informació del resta de farmàcies.

Ferran Pedraza

Farmacèutic titular associat a Ecoceutics