icon-3-clean-dark

ecoTech

Segons la RAE, tecnologia és:

• El llenguatge propi d’una ciència o d’un art

• El conjunt de teories i tècniques que permeten l’aprofitament pràctic del coneixement científic

L’ecoTech utilitza el conjunt de les tècniques digitals, en concret, les plataformes que permeten crear un llenguatge adaptat a les preerències de les persones i dels clients. Definint així una estratègia digital que permetrà fer front a la venda online i als canvis de la societat actual.