Publicacions per a farmacèutics

Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en dones embarassades i nadons

Última actualització: 15/04/2020

L’actual situació epidemiològica fa necessària la reorganització de l’atenció a les dones embarassades i nadons en situació d’investigació, probables o confirmats per infecció de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.

En aquest document s’estableixen els centres de referència per a l’atenció obstètrica a les dones amb infecció COVID-19 que requereixen un ingrés hospitalari durant l’embaràs, i també els centres de referència per a l’atenció al part a les dones amb infecció per COVID19 amb ¡ simptomatologia lleu que no requereixen ingrés hospitalari.

Pots trobar aquest document aquí.

facebook twitter linkedin