Publicacions per a farmacèutics

Nota del col·legi | Serveis de Farmàcia Hospitalària

08/04/2020 – COVID-19: MHDA, aclariments al circuit d’incorporació d’una farmàcia comunitària. Comunicat 210/2020 

A data d’avui ja són 1.258 les farmàcies comunitàries adherides al servei de manera desinteressada i us volem agrair l’esforç que esteu fent en aquesta situació tant excepcional. 

El procediment per incorporar una farmàcia comunitària al circuit de lliurament de medicació MHDA és a través dels Serveis de Farmàcia Hospitalària, que és qui contacta directament amb el pacient i aquest indica quina farmàcia prefereix. 

El desplegament del servei de lliurament de MHDA a través de les farmàcies comunitàries s’està portant a terme per fases en base a criteris de necessitat sanitària dels pacients

Cal tenir en compte que no tots els pacients podran accedir a aquest servei. La dispensació serà a través del mitjà que els Serveis de Farmàcia Hospitalària considerin més adients en funcio de localitzacions, característiques de la medicació i del programa determinat. 

En cap cas la farmàcia comunitària ha de posar-se en contacte amb els Serveis de Farmàcia Hospitalària ni amb el Departament de Salut o CatSalut. Tampoc s’ha d’indicar al pacient que ho faci

Actualment els serveis de farmàcia estan col·lapsats i no respectar els circuits dificulta el normal funcionament, tant important de preservar en situacions com l’actual. 

Un cop més, us volem donar les gràcies pel vostre esforç en aquesta situació excepcional.

facebook twitter linkedin