Publicacions per a farmacèutics

Recomanacions de tractament farmacològic en la infecció per SARS- CoV-2 en l’àmbit extrahospitalari

Actualment, manca evidència científica que provingui d’assaigs clínics controlats per realitzar recomanacions específiques per al tractament dels pacients amb infecció o sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2. En aquest context, la referència clau són els documents tècnics del Ministeri deSanitat per al Maneig clínic de pacients amb malaltia pel nou coronavirus (COVID-19) i els documents per a professionals del CatSalut sobre coronavirus SARS-CoV-2.

L’objectiu d’aquest document és resumir les recomanacions per al maneig i tractament dels pacients amb infecció o sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit extrahospitalari. Així mateix, també s’informa en aquest document d’altres mesures i notificacions relacionades amb els medicaments que s’han realitzat en el context d’aquesta epidèmia. Per a més informació sobre el tractament de la pneumònia per SARS-CoV-2, es recomana consultar el document específic disponible al web del CatSalut.

Aquest document incorpora també un algorisme de maneig dels pacients amb infecció o sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 elaborat per l’Institut Català de la Salut (ICS) i compartit amb el CatSalut i amb la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). Aquest incorpora criteris sobre quan realitzar la radiografia de tòrax o l’ecografia pulmonar, els criteris de derivació hospitalària i, també, identifica els pacients que poden ser candidats a tractament domiciliari i el seguiment que han de rebre. Ara per ara, els tests per al SARS-CoV-2 només estan disponibles als hospitals.

En aquesta situació de canvi constant, les recomanacions d’aquest document queden subjectes a la publicació de noves evidències farmacològiques i a les modificacions dels protocols d’organització sanitària i d’atenció als malalts amb COVID-19 del sistema sanitari de Catalunya.

Pots trobar el document de les recomanacions de tractament farmacològic en la infecció per SARS- CoV-2 en l’àmbit extrahospitalari aquí.

Última actualització: 15/04/2020

facebook twitter linkedin