Política de Privacitat de la Farmàcia

En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals que vostè faciliti seran tractats per FARMACIA FARMACIA CARME BUXALLEU , N.I.F.: 79301851J Tel.: 972871002 (d’ara endavant, “la Farmàcia”).

Les dades personals que ens faciliti mitjançant a complementació del present formulari es tractaran amb les següents finalitats:

1ª Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per la contractació de productes i/o serveis, així com la gestió en l’App dels punts obtinguts amb les seves compres en les diferents farmàcies col·laboradores. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació negocial i, una vegada finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.

2ª Mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis, novetats i descomptes de la Farmàcia, amb la finalitat de fidelitzar-lo com a client. Per a això, hem d’analitzar el seu perfil de compra per a poder enviar-li la informació que pugui resultar-li del seu interès i així poder prestar-li un servei personalitzat. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a la revocació del consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions, i després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.

3ª Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per vostè. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.

4ª Facilitar l’entrega de la medicació mitjançant l’emmagatzematge de la informació continguda en el Pla de medicació. Aquest fet no eximeix al client de presentar la seva targeta sanitària a la Farmàcia. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a la revocació del consentiment donat i, una vegada revocat, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.
La base jurídica per a dur a terme els tractaments de dades especificades en l’apartat anterior és la següent:
1ª.- El seu consentiment.
2ª.- El seu consentiment.
3ª.- Interès legítim de la Farmàcia per atendre les seves consultes i/o sol·licituds que ens dirigeixi.
4ª.- El seu consentiment.
La Farmàcia no cedirà les seves dades personals a tercers destinataris.
Finalment, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició inclosa l’elaboració de perfils, així com retirar en qualsevol moment el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada. Per a l’exercici de tals drets, vostè pot enviar la seva sol·licitud a l’adreça postal de la Farmàcia; o l’adreça de correu electrònic indicada de la Farmàcia.

En tot cas, vostè té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.

Els responsables del tractament de les dades personals són ECOCEUTICS, S.L. i FARMACIA, sent les finalitats del tractament de tots dos responsables les següents: possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per la contractació de productes i/o serveis, incloent l’alta de la targeta ECOCEUTICS; la gestió en l’App dels punts obtinguts amb les seves compres en les diferents farmàcies col·laboradores de ECOCEUTICS; mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis, novetats i descomptes de ECOCEUTICS, per a fidelitzar-lo com a client, la qual cosa inclou l’elaboració de perfils; així com atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per vostè. Se l’informa també que les seves dades podran ser tractats per a l’elaboració de perfils. Pot exercir els drets establerts en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, inclosa l’elaboració de perfils, davant cadascun dels responsables identificats en aquesta clàusula informativa. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals consulti https://www.ecoceutics.com/politica-de-privacidad-y-cookies/ en el cas de ECOCEUTICS i https://www.ecoceutics.com/ca/politica-de-privacitat-ecoceutics-farmacia/farmacia-carme-buxalleu en el cas de FARMACIA CARME BUXALLEU