Embaràs i nadons

Associacions de càncer infantil

Les necessitats que sorgeixen al voltant d’un càncer infantil no són les mateixes que les que sorgeixen al voltant d’un càncer d’adults. Gestionar la notícia de la malaltia, lidiar amb els efectes adversos, enfrontar la possibilitat que el tractament deixi seqüeles, viure amb la por a una recaiguda, són només una part dels canvis amb els quals un nen o adolescent ha de viure… i no ho farà igual que un adult.

La família també tindrà altres necessitats: cuidar a un nen malalt no és el mateix que cuidar a un adult, ni el «cop» és el mateix en rebre un diagnòstic de càncer d’un fill que d’un pare. Organitzar-se, parlar amb els metges, parlar amb el pacient i amb els seus germans té una altra complexitat diferent de la malaltia dels adults. A causa d’aquestes diferències s’han creat associacions de càncer infantil, dedicades a aquests pacients específics, que tracten amb els nens, els seus parents i els seus amics.

Què ofereixen les associacions de càncer infantil?

Aquestes associacions ofereixen orientació i suport a les famílies de pacients que han rebut un diagnòstic de càncer infantil. Ajuden a tractar aspectes que, si els hagués de gestionar la família sola, seria molt més complicat. Per exemple, aquestes associacions poden:

  • Facilitar l’accés a informació de qualitat sobre la malaltia del nen.
  • Acompanyar emocionalment a la família amb grups de suport, de cura o de dol.
  • Posar en contacte a la família amb voluntaris, adequadament formats, que acompanyen i entretenen al nen a l’hospital.
  • Ajudar la família a gestionar els canvis que haurà d’afrontar en la rutina, en la comunicació familiar, etc.
  • Ajudar l’hospital a cobrir millor les necessitats del pacient infantil que no són estrictament mèdiques, com pot ser la millora de les àrees de jocs.
  • Proveir habitatges als pacients que han de desplaçar-se lluny de les seves cases per a rebre tractaments en hospitals de referència.

Gràcies a aquestes i altres accions que implementen, aquestes associacions poden impactar molt favorablement la qualitat de vida del pacient oncològic infantil i de la seva família. Si algun nen de la teva família rep un diagnòstic de càncer, et recomanem que contactis amb l’associació de càncer infantil que tinguis en la teva zona, sigui prop de casa teva, o a l’hospital en el qual s’atén el nen. D’aquesta manera tindràs més eines perquè, una situació ja per si mateix complexa, no sigui encara més dura.

facebook twitter linkedin