Salut

Serveis d’oxigenoteràpia domiciliària durant la pandèmia de COVID-19

¿Cómo puedo desinfectar una mascarilla en casa?

Per tal d’evitar trasllats als centres sanitaris, facilitant el confinament i afavorint la disminució de contagis, el Servei Català de la Salut ha autoritzat la contractació d’emergència dels serveis d’oxigenoteràpia domiciliària tant per a domicilis particulars com per a residències en casos d’infeccions respiratòries agudes o de reaguditzacions de patologies cròniques preexistents, en què es necessiti aportació d’oxigen.

També s’hi podran acollir les persones que, pel seu estat clínic, no puguin derivar-se a centres hospitalaris o sociosanitaris i s’hagi indicat limitació de l’esforç terapèutic.

En l’àmbit residencial, això permet que, mentre duri la pandèmia, es pugui disposar, en bona part dels centres, de:

  • Concentradors d’oxigen. Des del Servei Català de la Salut s’identifica la necessitat extraordinària de garantir les teràpies respiratòries vinculades a les patologies respiratòries agudes derivades d’aquesta patologia al domicili particular de la persona o en les residèn cies socials. Aquesta mesura garantirà un major suport per al manteniment de les persones en el seu entorn domiciliari, facilitarà el seu confinament en cas que sigui indicat, afavorirà un menor contagi per contacte amb altres persones externes a la residència i a professionals de la salut residència (perquè s’evitaran trasllats innecessaris).

  • Pulsioxímetres (mesuradors de la saturació d’oxigen), alguns dels quals tindran seguiment telemàtic des dels centres d’atenció primària. Un infermer o infermera del centre de monitoratge contactarà diàriament amb la persona designada de la residència com a cuidadora del pacient, mitjançant trucada telefònica, per recollir les dades de cada pacient que estigui en seguiment i ho registrarà tot seguit a la Història Clínica d’Atenció Primària (ECAP). Atenent els paràmetre recollits podrà activar alerta al metge/essa prescriptor.

Des del 24 de març passat fins al moment, 937 pacients han rebut oxígen per aquest circuit en 356 residències de tot Catalunya.

https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/prestacions-complementaries/terapies-respiratories-domicili/
Article redactat per
Lorena Crosa
Lorena Crosa

Lorena Crosa és llicenciada en Química i Farmàcia en la Universitat de la República (2000 – 2004). S’ha format com a professora tècnica de Química en l’Institut Normal d’Educació Tècnica (2004-2005). Compta amb estudis de postgrau en Ciències en la Universitat Camilo José Cela (2009) i posteriorment ha realitzat un segon grau de carrera de Farmàcia en la Universitat de Barcelona (2010 – 2013).

La seva experiència laboral s’ha centrat en el camp de la ciència, dins d’hospitals com a científica de laboratoris clínics (2005 – 2007), així com docent d’educació química en diferents universitats com el CEPRODIH i la Universitat de la República.

Després de llicenciar-se en la seva segona carrera de Farmàcia, va centrar la seva experiència en les oficines de farmàcia, a més de treballar com a consultora tècnica en empreses de la indústria farmacèutica.

En Farmàcies Ecoceutics, Lorena Crosa ha estat un membre actiu i de gran valor des de 2018 fins a l’actualitat, sent la responsable de continguts de l’empresa fent ús del seu expertise.

facebook twitter linkedin