Salut

Consells sobre els rumors del coronavirus (COVID-19)

¿Cómo puedo desinfectar una mascarilla en casa?

Consells per a la població sobre els rumors sobre el nou coronavirus (COVID-19), per l’OMS.

Última actualització: 20/04/2020

Contenido de la página

Les xarxes 5G de telefonia mòbil NO propaguen la COVID-19

Els virus no es desplacen per les ones electromagnètiques ni les xarxes de telefonia mòbil. La COVID-19 s’està propagant en nombrosos països en els quals no existeix una xarxa 5G.

La COVID-19 es transmet a través de gotícules minúscules de secrecions respiratòries expulsades quan una persona infectada tus, esternuda o parla. També és possible infectar-se si es toca una superfície contaminada i posteriorment s’emporta un la mà als ulls, la boca o el nas.

DEMOSTRAT: Beure alcohol no protegeix de la COVID19 i podria ser perillós

El consum freqüent o excessiu d’alcohol pot augmentar el risc de sofrir problemes de salut.

DEMOSTRAT: Exposar-se al sol o a temperatures superiors als 25 ºC NO prevé la malaltia per coronavirus (COVID-19)

Pot contreure la COVID-19, per molt assolellat o càlid que sigui el clima. S’han notificat casos de COVID-19 en països càlids. Per a protegir-se, renti’s les mans amb freqüència i a fons i eviti tocar-se els ulls, la boca i el nas.

DEMOSTRAT: El fet de poder contenir la respiració durant deu segons o més sense tossir o sentir molèsties NO significa que no tingui la malaltia per coronavirus (COVID-19) o qualsevol altra malaltia pulmonar.

Els símptomes més comuns de la COVID-19 són la tos seca, el cansament i la febre. Algunes persones poden desenvolupar formes més greus de la malaltia, com la pneumònia. La millor manera de saber si té el virus que produeix la malaltia de la COVID-19 és sotmetre’s a una prova de laboratori. No podrà sortir de dubtes duent a terme aquest exercici de respiració, que fins i tot podria resultar perillós.

DEMOSTRAT: Pot recuperar-se de la malaltia per coronavirus (COVID-19). Contreure el nou coronavirus NO significa que vagi a conservar-ho per a tota la vida.

La majoria de les persones que contreuen la COVID-19 poden recuperar-se i eliminar el virus dels seus cossos. Si contreu la malaltia, asseguri’s de tractar els seus símptomes. Si té tos, febre i dificultat per a respirar, busqui ràpidament atenció mèdica, però abans truqui per telèfon al seu centre de salut. La majoria dels pacients es recuperen gràcies a les cures de suport.

El virus COVID-19 pot transmetre’s en zones amb climes càlids i ‎humits.‎

Les proves científiques obtingudes fins ara indiquen que el virus de ‎la COVID-19 pot transmetre’s en QUALSEVOL ZONA, incloses les de ‎clima càlid i humit. Amb independència de les condicions ‎climàtiques, cal adoptar mesures de protecció si es viu en una ‎zona on s’hagin notificat casos de COVID-19 o si es viatja a ella. ‎La millor manera de protegir-se contra la COVID-19 és rentar-se les ‎mans amb freqüència. D’aquesta manera s’eliminen els virus que ‎puguin ser a les mans i s’evita la infecció que podria ‎produir-se en tocar-se els ulls, la boca i el nas.

El fred i la neu NO PODEN matar el nou coronavirus (2019-nCoV)

La temperatura normal del cos humà es manté entorn de 36,5° i 37°, amb independència de la temperatura exterior o de les condicions meteorològiques. Per tant, no hi ha raó per a creure que el fred pugui matar el nou coronavirus o acabar amb altres malalties. La forma més eficaç de protegir-se contra el 2019-nCoV és netejar-se les mans sovint amb un desinfectant a base d’alcohol o amb aigua i sabó.

Banyar-se en aigua calenta no prevé la infecció pel nou coronavirus.

Banyar-se en aigua calenta no proporciona cap protecció contra la COVID-19. Amb independència de la temperatura de l’aigua de la banyera o la dutxa, la temperatura corporal continuarà sent de 36,5 °C a 37 °C. De fet, si l’aigua està molt calenta, pot un cremar-se. El millor que es pot fer per a protegir-se de la COVID-19 és rentar-se les mans amb freqüència per a eliminar els virus que pugui haver-hi en la seva superfície i no contagiar-nos en tocar-nos els ulls, la boca i el nas.

El nou coronavirus NO POT transmetre’s a través de picades de mosquits

El nou coronavirus és un virus respiratori que es propaga principalment per contacte amb una persona infectada a través de les gotícules respiratòries que es generen quan aquesta persona tus o esternuda, per exemple, o a través de gotícules de saliva o secrecions del nas. Fins avui no hi ha informació ni proves que indiquin que el 2019-nCoV pugui transmetre’s per mitjà de mosquits. Per a protegir-se, eviti el contacte pròxim amb qualsevol persona que tingui febre i tos, i practiqui una bona higiene de les mans i de les vies respiratòries.

Es pot matar el nou coronavirus en 30 segons amb un assecador de mans com els dels banys públics?

No. Els assecadors de mans no maten el 2019-nCoV. Per a protegir-se contra el nou coronavirus (2019-nCoV), renti’s les mans sovint amb un gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó. Una vegada netes, assequi-les-hi bé amb tovalloletes de paper o amb un assecador d’aire calent.

Puc reutilitzar una mascareta N95? I puc rentar-la? Puc esterilitzar-la amb un desinfectant de mans?

No. Les mascaretes, incloses les mascaretes clíniques planes i les de filtre N95, no han de reutilitzar-se. Quan s’ha estat en contacte pròxim amb una persona infectada pel nou coronavirus o per una altra infecció respiratòria, s’ha de considerar que la part frontal de la mascareta utilitzada està contaminada. Per a llençar-la, no toqui la seva part frontal. A continuació, llença-la correctament i renti’s les mans amb un gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó.

Es pot matar el 2019-nCoV amb un llum ultraviolat per a desinfecció?

No s’han d’utilitzar llums ultraviolats per a esterilitzar les mans o altres parts del cos, ja que la radiació ultraviolada pot causar eritemes (irritació de la pell).
Per a protegir-se contra el nou coronavirus, informi’s de totes les mesures que pot prendre, que es poden consultar en el lloc web de l’OMS: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Es pot matar el nou coronavirus ruixant el cos amb alcohol o amb clor?

No. Ruixar tot el cos amb alcohol o clor no serveix per a matar els virus que ja han entrat en l’organisme. Polvoritzar aquestes substàncies pot danyar la roba i les mucoses (és a dir, els ulls, la boca, etc.). Tant l’alcohol com el clor poden servir per a desinfectar les superfícies, sempre que se segueixin les recomanacions pertinents.

Hi ha diverses mesures que es poden aplicar per a protegir-se del nou coronavirus. Comenci per netejar-se les mans amb freqüència amb un gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó. Pot consultar altres mesures de protecció recomanades per l’OMS en la pàgina: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Les vacunes contra la pneumònia, protegeixen contra el nou coronavirus?

No. Les vacunes contra la pneumònia, com la pneumocòccia i la vacuna contra Haemophilus influenzae de tipus B (Hib), no protegeixen contra el nou coronavirus. El 2019-nCoV és tan nou i diferent que és necessari desenvolupar una vacuna específica, en la qual ja s’està treballant amb el suport de l’OMS.

Encara que les vacunes contra la pneumònia no són eficaces contra el 2019‑nCoV, és molt convenient vacunar-se contra les malalties respiratòries per a mantenir una bona salut.

Convé esbandir-se regularment el nas amb una solució salina per a prevenir la infecció pel nou coronavirus?

No. No hi ha proves que indiquin que aquesta pràctica protegeixi de la infecció pel nou coronavirus.

Encara que algunes proves indiquen que esbandir-se el nas regularment amb solució salina pot accelerar la recuperació després d’un refredat comú, no s’ha demostrat que previngui les infeccions respiratòries.

Menjar all pot ajudar a prevenir la infecció pel nou coronavirus?

L’all és un aliment saludable que pot tenir algunes propietats antimicrobianes. No obstant això, no s’han obtingut proves que menjar-ho protegeixi contra el virus que causa el brot actual.

És bo aplicar-se oli de sèsam en la pell per a impedir que el nou coronavirus entri en el cos?

No. L’oli de sèsam no mata al nou coronavirus. Hi ha desinfectants químics que, aplicats sobre les superfícies, poden matar-ho, com els desinfectants a base de lleixiu o clor, alguns dissolvents, l’etanol al 75%, l’àcid peracètic i el cloroform. No obstant això, aquests productes tenen una eficàcia escassa o nul·la contra el 2019-nCoV si s’apliquen en la pell o sota el nas i, a més, poden danyar la pell.

El nou coronavirus, afecta només a les persones d’edat o també pot afectar les més joves?

El nou coronavirus (2019-nCoV) pot infectar a persones de totes les edats, si bé s’ha observat que les persones majors i les que pateixen algunes malalties (com l’asma, la diabetis o les cardiopaties) tenen més probabilitats d’emmalaltir-se greument quan adquireixen la infecció. L’OMS aconsella a les persones de totes les edats que prenguin mesures per a protegir-se del virus, per exemple, mitjançant una bona higiene de mans i respiratòria.

Són eficaços els antibiòtics per a prevenir i tractar la infecció pel nou coronavirus?

No. Els antibiòtics són eficaços contra els bacteris, però no contra els virus. Com que el nou coronavirus (2019-nCoV) és un virus, no han d’utilitzar-se antibiòtics ni per a prevenir ni per a tractar la infecció. No obstant això, si resulta vostè infectat per aquest virus i li hospitalitzen, és possible que li administrin antibiòtics perquè no contregui infeccions bacterianes.

Hi ha algun medicament per a prevenir o tractar la infecció pel nou coronavirus?

De moment, no es recomana cap fàrmac específic per a prevenir o tractar la infecció pel nou coronavirus (2019-nCoV). No obstant això, és necessari atendre adequadament les persones infectades per aquest virus per a alleujar i tractar els símptomes i procurar mesures de suport optimitzades als quals presentin símptomes greus. S’estan estudiant alguns tractaments específics que es provaran en assajos clínics. L’OMS està ajudant a agilitar les labors de recerca i desenvolupament amb una sèrie d’associats.

Font: OMS (Organització Mundial de la Salut).

Recorda sempre seguir les fonts oficials per a no caure en notícies o recomanacions falses.

Article redactat per
Lorena Crosa
Lorena Crosa

Lorena Crosa és llicenciada en Química i Farmàcia en la Universitat de la República (2000 – 2004). S’ha format com a professora tècnica de Química en l’Institut Normal d’Educació Tècnica (2004-2005). Compta amb estudis de postgrau en Ciències en la Universitat Camilo José Cela (2009) i posteriorment ha realitzat un segon grau de carrera de Farmàcia en la Universitat de Barcelona (2010 – 2013).

La seva experiència laboral s’ha centrat en el camp de la ciència, dins d’hospitals com a científica de laboratoris clínics (2005 – 2007), així com docent d’educació química en diferents universitats com el CEPRODIH i la Universitat de la República.

Després de llicenciar-se en la seva segona carrera de Farmàcia, va centrar la seva experiència en les oficines de farmàcia, a més de treballar com a consultora tècnica en empreses de la indústria farmacèutica.

En Farmàcies Ecoceutics, Lorena Crosa ha estat un membre actiu i de gran valor des de 2018 fins a l’actualitat, sent la responsable de continguts de l’empresa fent ús del seu expertise.

facebook twitter linkedin