Salut, Salut

Tipus de càncer de mama

Tipos de cáncer de mama

Encara que parlem del “càncer de mama” en general i com si fos un de sol, en realitat n’hi ha molts tipus. Es classifiquen en funció del lloc on s’inicien, segons quant s’han estès, i segons la bioquímica de les cèl·lules canceroses. Aquests tres factors influiran en el tractament que s’adaptarà a la situació de cada pacient.

Tipus de càncer de mama segons el teixit d’inici

La mama és un òrgan adaptat a la producció i emissió de llet. Bàsicament consta de lòbuls que generen llet, conductes que la transporten al mugró, teixit fibrós que sosté la mama al seu lloc i teixit adipós que dóna a la mama el seu volum i forma. Segons quin teixit dóna inici al càncer podem parlar de:

Carcinoma ductal in situ

És un tipus de càncer que es dóna als conductes mamaris, però que no surt del seu lloc per envair teixit del voltant (d’aquí el llatí “in situ”).

Carcinoma lobular in situ

És un creixement de cèl·lules anormals als lòbuls que fabriquen la llet i, encara que no és exactament un càncer, sí que és un indicador de possibilitat de càncer en el futur.

Carcinoma ductal invasiu

És un dels càncers de mama més comuns. A diferència de l’anterior, pot sortir del ducte i envair el teixit del voltant. Es pot produïr de diferents maneres:

  • Quan el teixit és una mena de moc amb cèl·lules en suspensió és un càncer mucinós,
  • Si és un càncer organitzat en estructures semblants a un tub, és un càncer tubular.

Carcinoma lobular invasiu

És un càncer que comença als lòbuls que fabriquen la llet però és capaç de sortir cap a fora, podent fins i tot arribar als nòduls limfàtics propers i a altres àrees més llunyanes del cos.

Càncer de pit inflamatori

És un càncer rar i agressiu, en què la mama s’infla, envermelleix i empitjora en dies o fins i tot hores.

Malaltia de Paget mamària

És una forma poc freqüent de càncer de mama que comença al mugró i s’estén a l’arèola.

Tumors filoides

Són tumors del teixit connectiu (fibres i adipós) que solen ser benignes.

Els homes també poden patir càncer de si, ja que tenen teixit mamari (sense desenvolupar com les dones, però en tenen). Quan passa, sol ser un carcinoma ductal invasiu; els in situ són poc freqüents, i els lobulars són molt rars a causa de la manca de desenvolupament del lòbul a la mama masculina.

Tipus de càncer de mama segons la seva extensió

El càncer s’origina quan es forma un tumor, és a dir, quan les cèl·lules saludables pateixen canvis i proliferen sense control fins a crear un conglomerat o massa. Aquest tumor pot ser cancerós i per tant créixer i disseminar-se a altres parts del cos, o benigne, el qual pot créixer en grandària però sense propagació.

Per tant, així com es pot classificar el càncer de mama en base al teixit d’inici, també es pot distingir un càncer depenent de la disseminació que es presenti al cos.

Càncer de mama metastàtic

Es parla de càncer de mama d’estadi inicial quan el càncer està limitat a la mama en si o a les regions dels ganglis limfàtics propers.

Si, per contra, es detecta un càncer de mama distant a l’àrea on es va fer el diagnòstic inicial, parlarem d’un càncer de mama metastàtic o d’estadi IV (4).

Les zones de disseminació seran denominades com a ”metàstasi” i el lloc on es va originar el càncer com a ”tumor primari”. Les zones del cos més freqüents de disseminació del càncer de mama són els pulmons, els ossos, el fetge i el cervell. No obstant això, si el càncer de mama es va propagar al cervell, els metges no es referiran a aquest com a càncer cerebral sinó com a càncer de mama metastàtic.

Per tant, els metges sovint diagnostiquen el càncer de mama metastàtic després que la pacient ja hagi rebut un tractament de càncer de mama d’estat inicial.

Tipus de càncer de mama segons la immunohistoquímica

La immunohistoquímica és la paraula que defineix proves amb què es busquen determinades proteïnes en un teixit utilitzant anticossos específics (per això afegim l’immuno, per l’ús d’anticossos). Depenent dels gens que expressi un càncer, és a dir, de quines proteïnes és capaç de sintetitzar la cèl·lula alterada, hi ha 5 tipus diferents de subtipus moleculars de càncer de mama. Els elements que es cerquen són:

  • Receptors hormonals: els receptors són proteïnes capaces d’interactuar amb altres molècules, en aquest cas estrogen o progesterona.
  • Receptors Her-2: Her-2 és una proteïna anomenada “factor de creixement epidèrmic humà 2” i controla el creixement de les cèl·lules mamàries. Com més quantitat de receptors Her-2, més possibilitat té el càncer de créixer.
  • Ki-67: és una proteïna que controla el creixement de les cèl·lules, per la qual cosa més quantitat d’aquesta proteïna s’assimila a una velocitat més gran del creixement del tumor.

Cadascuna d’aquestes proteïnes es classifica com a “positiva” o “negativa” en un teixit tumoral. Hi ha panells que miren altres gens, però són més complexos i no en parlarem aquí. L’important és saber que, segons com es combinen els resultats positius i negatius, es parla d’un tipus o altre de cèl·lula, i s’associa a un pronòstic millor o pitjor de la malaltia.

Subtipus de càncer de mama

Després de detectar un càncer de mama és important fer un anàlisi de laboratori del teixit cancerós per determinar quin és el tractament més adequat a seguir. Això és vital perquè cal ressaltar que dins del càncer de mama hi ha subtipus com veurem a continuació:

Luminal A

El tipus luminal A al càncer de mama significa que els tumors són positius per als receptors d’estrogen i negatiu per a HER2. A més, presenta nivells baixos de Ki-67 i és negatiu per a receptors de progesterona. Aquest tipus de càncer de mama creix més a poc a poc pel que fa a un grau menor i amb un bon pronòstic. Pacients que presentin aquest tipus de càncer es poden beneficiar de tractaments hormonals així com la quimioteràpia.

Luminal B

Al contrari del càncer luminal A, el càncer luminal B té tumors que són positius per a receptors d’estrogen, però negatius per als receptors de progesterona i HER2. A més, presenten nivells alts de la proteïna Ki-67, per la qual cosa el creixement de cèl·lules canceroses sol ser més ràpid. Pacients amb aquest tipus de càncer poden rebre tractaments de quimioteràpia i hormonals.

HER 2 positiu

Hi ha càncers que necessiten un gen anomenat receptor del factor de creixement epidèrmic tipus 2, o HER2 com a abreviatura, per poder proliferar. Si aquest és el cas, el càncer serà anomenat com HER2-positiu. La proteïna HER2 són considerades com a “receptors” ja que són importants per al creixement de les cèl·lules tumorals ja que es troben en les cèl·lules canceroses. És per això que els càncers de mama d’aquesta tipologia solen créixer més ràpid.

Triple negatiu

Aquest tipus de càncer de mama es presenta quan la pacient no expressa HER2, RE o RP. Acostuma a créixer amb més rapidesa i és el més comú en dones amb mutacions del gen BRCA1 i dones joves, particularment en dones joves negres.

I amb tot això què fem?

Tot això és informació, informació que permetrà definir el tractament més adequat per a cada cas en particular. Això és vital per poder incrementar la seva efectivitat i incrementar les possibilitats d’èxit a la batalla contra el càncer.

Per tant, com ja hem vist anteriorment, hi ha diferents factors a què prestar atenció. I encara amb tot això, hi ha més informació a considerar. Escollir un tractament també depèn de l’edat de la persona, si és pre o post menopàusica, si hi ha metàstasi o no… realment cada tractament s’adapta molt a cada persona, posant a disposició de cada pacient totes les eines possibles perquè el seu tipus de càncer freni el seu desenvolupament, sigui eliminat i se n’impedeixi el retorn en els propers anys.

Encara que els estudis i les eleccions de tractament no es fan a l’oficina de farmàcia, els farmacèutics entenem sobre medicaments, els seus efectes adversos, sobre la gestió de les molèsties dels tractaments, i sobre altres detalls que poden anar apareixent després que tinguis el teu diagnòstic. Així que, també en aquests moments, pots comptar amb el suport del teu farmacèutic de confiança per compartir els teus dubtes, acompanyar-te i ajudar-te a mantenir la teva qualitat de vida.

Altres articles sobre el càncer de mama:

Causes i prevenció del càncer de mama

Tractaments del càncer de mama

Article redactat per
Lorena Crosa
Lorena Crosa

Lorena Crosa és llicenciada en Química i Farmàcia en la Universitat de la República (2000 – 2004). S’ha format com a professora tècnica de Química en l’Institut Normal d’Educació Tècnica (2004-2005). Compta amb estudis de postgrau en Ciències en la Universitat Camilo José Cela (2009) i posteriorment ha realitzat un segon grau de carrera de Farmàcia en la Universitat de Barcelona (2010 – 2013).

La seva experiència laboral s’ha centrat en el camp de la ciència, dins d’hospitals com a científica de laboratoris clínics (2005 – 2007), així com docent d’educació química en diferents universitats com el CEPRODIH i la Universitat de la República.

Després de llicenciar-se en la seva segona carrera de Farmàcia, va centrar la seva experiència en les oficines de farmàcia, a més de treballar com a consultora tècnica en empreses de la indústria farmacèutica.

En Farmàcies Ecoceutics, Lorena Crosa ha estat un membre actiu i de gran valor des de 2018 fins a l’actualitat, sent la responsable de continguts de l’empresa fent ús del seu expertise.

facebook twitter linkedin