Salut

Tipus de malalties

Per a curar, prevenir o bregar amb una malaltia és important saber diverses coses sobre ella. Què l’ha causat? Quant triga a aparèixer? Quins factors afavoreix que apareguin? A quins òrgans ataca? S’anirà sola, o és necessari tractar-la amb medicaments? Aquestes classificacions permeten obtenir informació ràpidament sobre la malaltia, enfocant el treball d’una forma o una altra.
Hi ha moltes maneres de classificar una malaltia, i t’expliquem algunes aquí.

Tipus de malalties segons el lloc en el qual es produeixen

La classificació anatòmica es refereix a l’òrgan o al cos en el qual es produeixen. És la classificació que utilitzem quan parlem de malalties cardíaques (del cor), malalties renals (del ronyó), o respiratòries (de nas, pulmons, o diversos òrgans de l’aparell respiratori).

Tipus de malalties segons la fisiologia involucrada

En aquest cas es classifica i considera a les malalties d’acord amb el trastorn funcional que es produeix. Aquí trobem les malalties metabòliques com la gota (problemes en el metabolisme de l’àcid úric) o la diabetis (problemes en el metabolisme dels carbohidrats), i alguns tipus de problemes respiratoris.

Tipus de malalties segons com apareix la malaltia

Les malalties poden aparèixer perquè alguna cosa a la informació genètica indica que es patirà la malaltia, o perquè algun canvi després del naixement va causar la malaltia. Les malalties que estan en el codi genètic des del naixement poden veure’s des del naixement, com la síndrome de Down, o poden trigar a aparèixer, com la diabetis tipus dos que apareix en un adult on els seus pares i els oncles van tenir la mateixa malaltia. En canvi, un altre tipus de malalties apareixen per factors no relacionats amb la genètica, com un refredat o un dèficit de vitamina D.

Tipus de malalties segons el procés patològic que segueix la malaltia

Aquest tipus de classificació considera la naturalesa del procés de la malaltia. Per exemple:

  • Les malalties neoplàsiques tenen en comú la pèrdua de control del creixement cel·lular en un òrgan. Els càncers entren en aquesta classificació.
  • Les malalties autoimmunes es produeixen quan el sistema immune ataca estructures pròpies, en comptes de limitar-se a les estranyes al nostre cos. La psoriasi, alguns problemes de tiroides, el lupus, o la diabetis tipus I són malalties autoimmunes.
  • Les malalties inflamatòries tenen en comú un procés bioquímic inflamatori. L’asma, la periodontitis, la sinusitis o la malaltia de Crohn són malalties de tipus inflamatori.

Tipus de malalties segons la seva possibilitat de contagi

D’acord amb la possibilitat de contagi podem classificar les malalties en transmissibles o no transmissibles. Les transmissibles poden contagiar-se i requereixen cures específiques perquè no es passin de persona a persona: el còlera, la tuberculosi, o la SIDA són exemples d’això. Les malalties no transmissibles no es contagien, sinó que depenen de factors genètics, ambientals, o fins i tot d’hàbits: l’infart de miocardi, l’asma, o el càncer són malalties no transmissibles.

Classificació de malalties per al seu estudi epidemiològic: CIE, DSM, etc.

Has vist alguna vegada un número al costat del diagnòstic en el teu informe d’alta? Per exemple:

  • 365.04 Hipertensió ocular

Aquests codis classifiquen a les diferents malalties conegudes, de manera de poder fer un estudi poblacional de les malalties amb facilitat. Hi ha diversos sistemes de classificació. Aquest en particular es diu CIE-9, o Classificació Internacional de Malalties versió 9, i ho va instaurar l’OMS l’any 1977. El CIE-10 també existeix, encara que la codificació és molt diferent, i coexisteix amb la versió 9. Per exemple, la hipertensió ocular en el CIE-10 té 4 codis:

  • H40.051 Hipertensió ocular, ull dret.
  • H40.052 Hipertensió ocular, ull esquerre.
  • H40.053 Hipertensió ocular, bilateral.
  • H40.054 Hipertensió ocular, ull no especificat.

La salut mental també té el seu manual de classificació epidemiològica, el DSM (per la sigla en anglès Diagnostic and Statistic Manual of mental disorders, «manual diagnòstic i estadístic de trastorns mentals). Encara que el CIE també té una part dedicada a problemes mentals, el DSM és més específic de psiquiatria i està dedicat a professionals d’aquest camp. En aquest moment està vigent el DSM versió 5.

Tot aquest treball es realitza per a poder cuidar-nos millor: com millor estudiem les malalties, més fàcilment podrem atacar-les i mantenir la nostra salut.

facebook twitter linkedin