Salut

Ús de les mascaretes: coronavirus (COVID-19)

¿Cómo puedo desinfectar una mascarilla en casa?

Preguntes i respostes sobre la COVID-19 i les mascaretes, per l’OMS.

Última actualització: 07/06/2020

Quina és la posició de l’OMS respecte a les mascaretes?

L’ús de mascaretes ha de formar part d’una estratègia integral que inclogui mesures destinades a eliminar la transmissió i salvar vides; la utilització d’una mascareta no basta per a proporcionar un nivell adequat de protecció contra la COVID-19. També és necessari mantenir una distància física mínima d’un metre amb altres persones, rentar-se les mans sovint i evitar tocar-se la cara i la mascareta.

Les mascaretes mèdiques poden protegir de la infecció a les persones que les porten i evitar que aquelles que presenten símptomes propaguin la malaltia. L’OMS recomana que els grups següents utilitzin mascaretes mèdiques:

 • Treballadors sanitaris.
 • Persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19, incloses les persones amb simptomatologia lleu.
 • Persones que cuiden a casos sospitosos o confirmats de COVID-19 fora de centres sanitaris.

També es recomana que utilitzin mascaretes mèdiques les persones de risc següents quan es trobin en zones de transmissió generalitzada i no puguin mantenir una distància mínima d’un metre amb altres persones:

 • Persones de 60 anys o més
 • Persones de qualsevol edat amb malalties subjacents

Encara que moltes persones utilitzen mascaretes higièniques de tela en zones públiques, existeixen escasses proves de la seva eficàcia, i l’OMS no recomana el seu ús generalitzat per la població com a mesura de control de la COVID-19. No obstant això, l’OMS recomana als governs que fomentin la utilització de mascaretes higièniques de tela per la població general en àrees on la transmissió sigui generalitzada, en àrees on hi hagi una capacitat limitada per a aplicar mesures de control i, especialment, en entorns on no sigui possible mantenir una distància física d’almenys un metre, com en mitjans de transport públic, botigues o altres llocs tancats o concorreguts.

Recomana l’OMS que la població general utilitzi mascaretes higièniques de tela?

L’OMS recomana consultar sempre a les autoritats locals sobre les pràctiques recomanades en la seva àrea.

Quan hi hagi una transmissió comunitària generalitzada, i particularment en llocs on no sigui possible aplicar el distanciament físic, els governs han de fomentar la utilització de mascaretes de tela per la població general. L’OMS ofereix informació detallada sobre la composició d’una mascareta de tela i el seu ús segur.

Quines són les recomanacions de l’OMS per als països que estan considerant l’ús de mascaretes per a la població general?

En el cas dels països que estan considerant l’ús de mascaretes, l’OMS recomana a les instàncies decisòries que adoptin un enfocament basat en el risc per a determinar el tipus de mascaretes que han d’utilitzar-se, així com quan i on s’han d’usar. L’OMS recomana a les instàncies decisòries que tinguin en compte els factors següents:

Finalitat de l’ús de la mascareta: si la intenció és impedir que l’usuari transmeti la infecció a altres persones (control dels focus d’infecció) o protegir a l’usuari contra la infecció (prevenció).

Risc d’exposició a la COVID-19 a escala poblacional i individual:

 • Nivell d’exposició de la població calculat en funció de l’amplitud amb què circula el virus de la COVID-19 en la comunitat, és a dir, si se sap o sospita que hi ha transmissió comunitària.
 • Nivell d’exposició individual en funció de l’ocupació d’una persona, per exemple, les persones que treballen en contacte estret amb el públic (agent de salut comunitari, caixer).

Vulnerabilitat de l’usuari de la mascareta i de la població: per exemple, si els subministraments són suficients, podrien utilitzar mascaretes mèdiques les persones de qualsevol edat immunodeprimides o amb comorbitats com a malalties respiratòries cròniques, malalties cardiovasculars, càncer o diabetis, o les persones de 60 anys o més.

Lloc on viu la població: entorns amb alta densitat de població (com a camps de refugiats i altres zones amuntegades) i entorns on resulta impossible mantenir una distància segura (com a autobusos i altres mitjans de transport amb alta ocupació).

Viabilitat: viabilitat i costos de les mascaretes, accés a aigua neta per a la rentada de les mascaretes higièniques, i tolerància dels usuaris als efectes adversos de l’ús de la mascareta.

Tipus de mascareta: mascaretes mèdiques enfront d’higièniques (priorització de les mascaretes mèdiques per als professionals sanitaris, els pacients simptomàtics i els seus cuidadors).

A més d’aquests factors, entre els possibles avantatges que la població general utilitzi mascaretes en entorns comunitaris figura la reducció del possible risc d’exposició associat a les persones infectades que es trobin en el període presimptomàtic o siguin asimptomàtiques.

En qualsevol decisió sobre l’ús de mascaretes s’han de tenir en compte els possibles riscos i inconvenients:

 • L’ús de mascaretes higièniques o de tela podria augmentar les possibilitats d’infecció pel virus de la COVID-19 si la mascareta es toca sovint amb les mans brutes i es contamina, o si es manté sobre altres zones de la cara o el cap i després es torna a col·locar sobre la boca i el nas.
 • En funció de la mena de mascaretes utilitzades, aquestes poden dificultar la respiració.
 • Poden danyar la pell de la cara.
 • Poden dificultar una comunicació clara.
 • Poden ser incòmodes de portar.
 • L’ús de mascaretes, els avantatges de les quals són poc clares, podria crear una falsa sensació de seguretat en els usuaris i provocar així una menor aplicació de mesures preventives d’eficàcia demostrada, com el distanciament físic i la higiene de mans.

Quins tipus de mascaretes s’utilitzen per a impedir la propagació de la COVID-19?

Mascaretes mèdiques (també conegudes com a mascaretes quirúrgiques): estan fetes amb un mínim de tres capes de materials sintètics no teixits, i estan configurades per a tenir capes de filtració intercalades en el mitjà. Estan disponibles en diferents gruixos, i tenen diversos nivells de resistència als fluids i dos nivells de filtració. Les mascaretes mèdiques redueixen la quantitat de gotícules respiratòries transferides pel portador de la mascareta a les altres persones i al medi ambient. També evita que qui la faci servir sigui infectat per altres persones.

Abans de posar-se una mascareta neta i després de treure-la, cal netejar-se les mans amb un desinfectant a base d’alcohol o amb aigua i sabó. Les mascaretes han d’ajustar-se a la cara. Cal evitar tocar-se la mascareta mentre s’usa, i aquesta ha de rebutjar-se immediatament si s’humiteja. És important ressaltar que l’ús d’una mascareta ha de combinar-se amb altres mesures preventives, com la higiene freqüent de les mans i el distanciament físic d’almenys un metre.

Enllaç a vídeo – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Mascaretes autofiltrants (també conegudes com a mascaretes autofiltrants de protecció respiratòria – FFP) amb diferents nivells d’acompliment, com FFP2, FFP3, N95, N99: estan dissenyades específicament per al personal sanitari que atén pacients de COVID-19 en entorns i àrees on es duen a terme procediments generadors d’aerosols. Als treballadors sanitaris se’ls ha de realitzar una prova d’ajust abans que utilitzin una mascareta autofiltrant per a assegurar-se que portin la talla correcta.

Les mascaretes higièniques (també conegudes com a mascaretes de tela, mascaretes casolanes o mascaretes fabricades pel mateix usuari) poden actuar com a barrera per a evitar la propagació del virus des de l’usuari a altres persones.

Poden adquirir-se comercialment o fer-se a mà, i generalment no estan normalitzades com les mascaretes mèdiques. Existeixen nombrosos tipus de mascaretes de tela; han de cobrir el nas, la boca i la barbeta i lligar-se amb tires o llaços elàstics, incloure diverses capes i ser rendibles i reutilitzables.

Recordi que usar una mascareta de tela no és suficient per a proporcionar un nivell de protecció adequat. Mantingui una distància física d’almenys un metre amb els altres, renti’s sovint les mans i continuï evitant tocar-se la cara i la mascareta.

L’OMS es referirà a les mascaretes higièniques com a mascaretes de tela.

Enllaç a vídeo – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Com s’ha d’utilitzar i portar una mascareta mèdica?

Les mascaretes mèdiques haurien de ser utilitzades únicament per:

 • Treballadors sanitaris.
 • Persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19, incloses aquelles amb simptomatologia lleu.
 • Persones que cuiden a casos sospitosos o confirmats de COVID-19 fora de centres sanitaris.
 • Persones de 60 anys o més.
 • Persones amb malalties subjacents.

Com posar-se i treure’s una mascareta mèdica:

 • Abans de tocar la mascareta, netegi’s les mans amb un desinfectant a base d’alcohol o amb aigua i sabó.
 • Inspeccioni la mascareta per a comprovar que no tingui esquinçaments ni forats; no utilitzi una mascareta que hagi estat usada prèviament o que estigui danyada.
 • Verifiqui quin costat de la mascareta és la part superior, que és generalment aquell que té la tira de metall.
 • Identifiqui posteriorment quina és la part interior de la mascareta, que sol ser la de color blanc.
 • Cobreixi’s el nas, la boca i la barbeta amb la mascareta i asseguri’s que no hi hagi espais entre la seva cara i la mascareta.
 • Pessigui la tira de metall perquè s’emmotlli a la forma del seu nas.
 • Quan utilitzi una mascareta, no toqui la seva part davantera per a evitar la contaminació; si ho fa accidentalment, renti’s les mans.

Com treure’s una mascareta mèdica:

 • Abans de tocar la mascareta, netegi’s les mans amb un desinfectant a base d’alcohol o amb aigua i sabó.
 • Retiri les tires de darrere del cap o les orelles sense tocar la part davantera de la mascareta.
 • Per a retirar la mascareta, inclini’s cap endavant i allunyi la mascareta de la seva cara
 • Les mascaretes mèdiques són d’un sol ús; rebutgi la mascareta immediatament, preferiblement en un recipient tancat.
 • Renti’s les mans després de tocar la mascareta.
 • Pari esment a l’estat de la seva mascareta; reemplaci-la si s’embruta o s’humiteja.

Enllaç a vídeo – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Recordi que una mascareta per si sola no pot protegir contra la COVID-19. Ha de combinar-se amb altres mesures, com mantenir una distància mínima d’un metre amb les altres persones, rentar-se les mans amb freqüència i evitar tocar-se la cara mentre porti la mascareta.

Mantingui’s fora de perill i ajudi a prevenir la propagació de la COVID-19.

Recomana l’OMS que la població general utilitzi mascaretes de tela?

Ara mateix, l’ús generalitzat de mascaretes a tot arreu no està recolzat per proves científiques d’alta qualitat, i hi ha avantatges i perjudicis potencials que han de tenir-se en compte.

No obstant això, hi ha alguns entorns en els quals pot ser que no sigui possible mantenir el distanciament físic, per la qual cosa l’ús d’una mascareta podria ser útil per a proporcionar una barrera que limiti la propagació de les gotícules potencialment infeccioses d’algú que estigui infectat. A més, hi ha proves que suggereixen que algunes persones infectades però asimptomàtiques poden transmetre el virus a unes altres.

Per aquesta raó, l’OMS aconsella als governs que fomentin l’ús de mascaretes higièniques de tela per la població general quan no sigui possible mantenir una distància mínima d’un metre, com en mitjans de transport públic, botigues o altres llocs tancats o concorreguts, ja que aquestes mascaretes poden actuar com a barrera per a evitar que les persones que les porten propaguin el virus a altres persones quan hi hagi molts casos de COVID-19.

És important assenyalar que les mascaretes només han d’utilitzar-se com a part d’una estratègia integral. Les mascaretes per si soles no protegiran contra la COVID-19. També cal rentar-se les mans amb freqüència i mantenir una distància d’almenys 1 metre amb els altres.

Atès que hi ha molts tipus de mascaretes de tela disponibles, té l’OMS alguna orientació sobre quines mascaretes convé utilitzar?

L’OMS està estudiant i fomentant activament la recerca sobre els aspectes científics de les mascaretes. Segons les conclusions de recerques recents, les mascaretes higièniques de tela han de tenir preferiblement els següents tipus de teixits, nombre de capes i composició:

 • una capa interna de material absorbent com el cotó
 • una capa intermèdia de material no teixit com el polipropilè
 • una capa exterior de material no absorbent, com el polièster o una mescla de polièster

Es pot consultar més informació sobre els tipus de materials i la seva eficàcia en el document d’orientació actualitzat sobre les mascaretes: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control

Asseguri’s de confeccionar o adquirir una mascareta que li permeti respirar mentre parla i camina a pas lleuger.

Recordi que l’ús d’una mascareta de tela no és suficient per a proporcionar un nivell adequat de protecció. Mantingui una distància d’almenys 1 metre amb els altres i renti’s les mans amb freqüència.

L’OMS recomana consultar sempre a les autoritats locals sobre les pràctiques recomanades en la seva àrea.

Com haig d’usar i conservar una mascareta de tela?

Per a usar una mascareta de tela:

 • Renti’s les mans abans de posar-se la mascareta.
 • Verifiqui que la mascareta no tingui raspadures ni forats, i no usi una mascareta que estigui danyada.
 • Ajusti’s la mascareta de manera que li cobreixi la boca, el nas i la barbeta, sense deixar buits als costats.
 • Eviti tocar-se la mascareta mentre la porta.
 • Canviï la mascareta si s’embruta o s’humiteja.
 • Netegi’s les mans abans de llevar-se la mascareta.
 • Llevi’s la mascareta retirant primer les tires de darrere de les orelles sense tocar la part davantera d’aquesta.
 • Netegi’s les mans després de llevar-se la mascareta.

Per a conservar una mascareta de tela:

 • Si la mascareta de tela no està bruta ni humida i pensa reutilitzar-la, posi-la en una bossa de paper neta. Si necessita usar-la de nou, agafi la mascareta per les tires elàstiques per a treure-la de la bossa.
 • Renti la mascareta de tela amb sabó o detergent i preferiblement amb aigua calenta (almenys 60 graus) com a mínim una vegada al dia.
 • Si no es disposa d’aigua calenta, renti la mascareta amb sabó o detergent i aigua a temperatura ambient i, a continuació, bulli-la durant 1 minut; O submergeix-la mascareta en una solució de clor al 0,1% durant 1 minut i esbandeixi-la bé amb aigua a temperatura ambient (no ha de quedar cap residu tòxic de clor en la mascareta).
 • Asseguri’s de tenir la teva pròpia mascareta i no la comparteixi amb uns altres.

Enllaç a vídeo – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Recordi que l’ús d’una mascareta de tela no basta per a proporcionar un nivell de protecció adequat. Mantingui una distància física d’almenys 1 metre amb els altres i renti’s les mans amb freqüència.

Quines són les mesures clau que totes les persones han de prendre per a protegir-se a si mateixes i als altres en el context de la pandèmia de COVID-19?

És important recordar que, en el context de la pandèmia de COVID-19, totes les persones, independentment de l’ús de mascaretes, deurien:

 • Evitar els grups de persones i els espais concorreguts;
 • Mantenir una distància física d’almenys un metre amb altres persones, especialment amb aquelles que estan malaltes;
 • Netejar-se les mans sovint amb un desinfectant a base d’alcohol si les mans no estan visiblement brutes, o amb aigua i sabó;
 • Cobrir-se el nas i la boca amb el colze flexionat o un mocador de paper en tossir o esternudar, rebutjar el mocador i netejar-se les mans immediatament després d’usar-lo;
 • No tocar-se la boca, el nas ni els ulls.

Sobretot, mantingui’s informat de l’evolució de la malaltia, pari esment a les autoritats locals i a les seves recomanacions, i segueixi i fomenti les millors pràctiques.

Article redactat per
Lorena Crosa
Lorena Crosa

Lorena Crosa és llicenciada en Química i Farmàcia en la Universitat de la República (2000 – 2004). S’ha format com a professora tècnica de Química en l’Institut Normal d’Educació Tècnica (2004-2005). Compta amb estudis de postgrau en Ciències en la Universitat Camilo José Cela (2009) i posteriorment ha realitzat un segon grau de carrera de Farmàcia en la Universitat de Barcelona (2010 – 2013).

La seva experiència laboral s’ha centrat en el camp de la ciència, dins d’hospitals com a científica de laboratoris clínics (2005 – 2007), així com docent d’educació química en diferents universitats com el CEPRODIH i la Universitat de la República.

Després de llicenciar-se en la seva segona carrera de Farmàcia, va centrar la seva experiència en les oficines de farmàcia, a més de treballar com a consultora tècnica en empreses de la indústria farmacèutica.

En Farmàcies Ecoceutics, Lorena Crosa ha estat un membre actiu i de gran valor des de 2018 fins a l’actualitat, sent la responsable de continguts de l’empresa fent ús del seu expertise.

facebook twitter linkedin