Salut

Vacuna del pneumococ

El pneumococ és un bacteri que oficialment es diu Streptococcus pneumoniae. Algunes perso-nas podem conviure amb aquest bacteri, perquè existeixen els anomenats “portadors sans”: gent que propaga el bacteri però no té símptomes. Quan causa símptomes el pneumococ causa infeccions respiratòries com a otitis, sinusitis, bronquitis i pneumònia, però també pot presentar-se de forma més invasiva i causar septicèmia (infecció de la sang) i fins i tot meningitis.

En alguns casos, encara que per sort no en tots, la infecció per pneumococ pot portar a la mort. Et comptem en aquest article com funciona la vacuna del pneumococ, qui ha d’utilitzar-la i quins efectes adversos pots esperar quan s’utilitza.

Qui són més sensibles a la malaltia invasiva per pneumococ?

Hi ha alguns grups que són particularment sensibles a les infeccions per pneumococ. Entre ells trobem:

  • Els nens petits. La taxa de mortalitat per pneumococ en nens de dos anys és major que en els adults i nens majors.
  • Els majors de 65 anys. La gent gran, particularment la gent amb problemes respirato-rios, és més sensible a l’atac pel pneumococ.
  • Els pacients inmunocomprometidos. Problemes renals, leucèmia, o tractament inmunosupresor poden facilitar una infecció per pneumococ.
  • Persones inmunocompetents amb altres patologies com la diabetis, MPOC o problemes hepàtics.
  • Persones amb problemes d’alcoholisme.
  • Persones que fumen (el tabaquisme és factor de risc per a la malaltia neumococica).

Els calendaris vacunals per als adults i les persones amb problemes de salut poden variar ligerament en cada comunitat autònoma; si estàs en aquests grups de risc i t’han recomanat vacunar-te, o creus que pots beneficiar-te amb la vacuna del pneumococ, parla amb el teu centre de salut perquè t’indiquin quina és la pauta més adequada per a tu. Els nens sans tenen un calendari comúen tota Espanya: 3 vacunes als 2, 4 i 11 mesos.

Existeixen també les “dosis de rescat”, és a dir, plans de vacunes per a quan la vacunació recomanada no va poder dur-se a terme. Si per algun motiu un nen major d’onze mesos o un adult no té les seves vacunes és important anar al centre de salut i plantejar el problema, ja que es pot solucionar.

Com funciona la vacuna del pneumococ?

En realitat no hi ha una única vacuna contra el pneumococ, sinó que hi ha diverses vacunes diferents. Gairebé totes són vacunes *polisacáridas conjugades:

  • Polisacáridas perquè no utilitzen un bacteri sencer sinó solament una part de la seva membrana, els polisacàrids, que són molt propis del bacteri i són fàcilment recognoscibles per al sistema immune.
  • Conjugades perquè s’uneix el polisacàrid a una proteïna (“proteïna transportadora”) perquè el sistema immune reaccioni millor i generi més defenses que si només s’utilitzés el polisacàrid.

Injectar aquestes vacunes fa que el sistema immune reaccioni i generi defenses contra els polisacàrids del pneumococ sense haver tingut contacte amb un pneumococ patogen; com les vacunes estan fetes a base de partícules bacterianes i no de bacteris complets és impossible que la vacunació causi una infecció per pneumococ. Així, si en algun moment ocorre una infecció per pneumococ, el cos ja té defenses i podrà evitar l’evolució a les formes invasives de la infecció.

Quantes vacunes del pneumococ hi ha?

A Espanya a partir del 2022 hi ha 5 vacunes autoritzades contra el pneumococ. Les diferents vacunes solen utilitzar diferents proteïnes transportadores i diferents tipus de polisacàrids; de fet, una mateixa vacuna pot utilitzar diverses proteïnes transportadores diferents. La varietat de polisacàrids conjugats permet que una mateixa vacuna pugui protegir contra diferents serotips (“variacions”) de pneumococ.

Cap vacuna del pneumococ protegeix contra tots els serotips de pneumococ, però sí que protegeixen contra els serotips més freqüents que causen una infecció invasiva. Les diferents vacunes protegeixen contra 13, 15, 20 o 23 serotips diferents i el nostre calendari vacunal tria les unes o les altres en funció de la resposta immune que generen en els diferents grups d’edat.

Quan els noms comercials de les vacunes inclouen un número sol referir-se als diferents polisacàrids utilitzats en la vacuna. Per exemple, la vacuna *Prevenar 13® conté 13 polisacàrids conjugats diferents mentre que la *Pneumovax 23® conté 23 polisacàrids conjugats.

Quins efectes adversos genera la vacuna del pneumococ?

Els efectes adversos de la vacuna del pneumococ solen ser lleus i transitoris. Entre ells trobem:

  • En nens: dolor i inflamació en el lloc d’injecció, somnolència, irritabilitat, febre, falta d’apetit.
  • En adults: dolor i inflamació en el lloc d’injecció, febre.

Un efecte advers molt rar és l’al·lèrgia a algun dels components de la vacuna: si apareix picor generalitzada en el cos, erupcions en la pell, dificultat per a respirar o inflor d’extremitats és important contactar ràpidament amb el metge. Per sort, és realment molt rar que això *suce-dona: només es veu en menys d’1 cada 1000 pacients vacunats.

Si tens més dubtes sobre el funcionament o la utilitat de la vacuna del pneumococ pots aclarar-les en la teva farmàcia de confiança: com a experts del medicament estem qualificats per a aclarir els teus dubtes respecte al tractament amb la vacuna del pneumococ.

facebook twitter linkedin