Coneixement, Salut

Actualització de l’algoritme de detecció i tractament dels pacients amb infecció per SARS-CoV-2

El 29 d’abril s’ha actualitzat l’algoritme de detecció i tractament dels pacients amb infecció per SARS-CoV-2:

Consulta:

1) Valoració inicial a l’atenció primària

2) Tractament farmacològic de la pneumònia a domicili o hotel

3) Tractament farmacològic hospitalari

4) Valoració inicial a l’entorn residencial

5) Tractament farmacològic a l’entorn residencial

6) Nivell d’adequació diagnòstic

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/algoritme-deteccio-tractament-pneumonies-comunitat.pdf

Última actualització: 04/05/2020

facebook twitter linkedin