Publicacions per a farmacèutics

Les 7 claus d’un procés de selecció exitós

Fase proceso seleccion

A Ecoceutics bimensualment realitzem webinars per als farmacèutics associats.

Un dels webinars impartits va ser sobre rrhh, en aquesta ocasió, comptem amb FarmaTalent on Paloma Carpintero ens va compartir quines són les 7 fases d’un procés de selecció exitós.

Quines són les 7 fases d’un procés de selecció exitós?

  • Definició del perfil

Concretar el perfil objectiu que desitgem i el perfil subjectiu (actitud desitjada). Aquí cal tenir en compte la relació entre el desitjat i l’ofert, veure les coherències.

  • Cerca

Cenyir-se a la cerca de currículum segons la definició del perfil.

  • Cribratge

Per a realitzar un bon cribratges: s’ha de saber discernir els “bons CVs” . Així i tot, cal tenir en compte que una persona no tingui un bon currículum, no implica que sigui un mal treballador.

  • Contacte

El primer contacte és recomanable que sigui per telèfon. Sempre és important contextualitzar, presentar-se, dir el motiu de la trucada, la descripció de la candidatura, etc. I una vegada realitzada la trucada telefònica, enviar un email amb els temes comentats.  

  • Entrevista

L’entrevista pot ser física o distància, aquí serà el moment de tenir en compte la comunicació no verbal i les preguntes clau.

  • Presa de decisions

El moment de decidir quin serà el teu futur candidat i comunicar a tots la teva decisió. Tant si has decidit seleccionar-los, com si no.

  • Integració del candidat

És moment de fer l’acolliment en l’equip i la presentació. També explicar els protocols de treball i l’adaptació al funcionament de la farmàcia.

Font:  FarmaTalent

facebook twitter linkedin