Publicacions per a farmacèutics

El llenguatge no verbal en una entrevista de feina

Importancia del lenguaje no verbal en una entrevista de trabajo

Què és la comunicació no verbal?

No només comuniquen les paraules. Hi ha una part de la comunicació que és la comunicació no verbal, la podríem definir com tot allò que comunica i que no són paraules. Una gran part d’aquesta comunicació és inconscient: llenguatge corporal com ara moviments, gestos, expressions facials, to de veu, etc. Tot i que també hi ha una part conscient com l’aspecte físic, la postura corporal, el contacte visual, etc.

El conjunt d‟aquests insights condiciona la percepció de l’interlocutor, per tant, podem afirmar que la comunicació no verbal té un impacte en la persona que interactua amb nosaltres.

La comunicació no verbal en una entrevista de feina.

Gràcies a l’anàlisi de la comunicació no verbal en una entrevista de feina podries arribar a donar coherència o incoherència als arguments del teu candidat.

Una persona que et confirma que té molta experiència en un aspecte, però t’ho diu amb veu tremolosa; el missatge t’arribarà en forma d’incoherència. Això no obstant, si t’ho diu amb afirmació i un to determinant, el missatge agafarà coherència.

A l’article d’avui volem explicar-te alguns codis de la comunicació no verbal perquè puguis adquirir més informació de la pròpiament explicada pel teu candidat/a:

Cal destacar que la comunicació no verbal, cal saber interpretar i no considerar-la com axioma.

Codis de comunicació no verbal per saber interpretar:

Mesura de les pupil·les

La disminució de les pupil·les pot significar por, rebuig, desacord, fins i tot hostilitat. En cas contrari, les pupil·les grans poden significar que ens trobem davant d’un fet que ens agrada, que és agradable.

Orientació de la mirada

En funció de cap on estiguem fixant la mirada, també és interpretable.

Per exemple, mirar cap a l’esquerra és sinònim de pensament, elaboració de càlculs. En canvi, si es desplaça la mirada cap a la dreta, se sol relacionar cap a sensacions físiques.

Durant molts anys s’ha considerat que les persones que miren cap a la dreta és perquè estan dient una mentida, no obstant, no hi ha cap estudi que ho confirmi.

Assentir amb el cap

És un gest positiu, connota interès i acord amb el discurs. Això no obstant, si el gest es repeteix en excés podria arribar a significar avorriment i que ja no vol escoltar més.

Braços creuats

Creuar els braços és una postura que significa rebuig o desacord. Cal contextualitzar si estem en un ambient fred ja que podria significar que la persona té fred.

Cames creuades

Creuar les cames i que el teu peu apunti cap a la porta pot reflectir inquietud i incomoditat. Pot transmetre que es vol fugir de la situació. Això també pot ser aplicat a la direcció de les espatlles.

Palmes de les mans obertes

Sinònim d’honestedat i de lleialtat, s’acostuma a contextualitzar amb situacions on la persona inconscientment demostra que la persona no amaga res.

Entrellaçar els dits de les mans

Aquest gest denota inseguretat. S’hi acostuma a relacionar amb una posició ansiosa o reprimida.

Encaixada de mans

Una encaixada de mans ferma ajuda a transmetre seguretat. Ajuda també que aquesta encaixada de mans li segueixi un generós somriure i caminar a pas ferm i lleuger.

Mantenir postura alçada

La postura en què un se senti pot reflectir molts sentiments, fins i tot si l’entrevista es fa per trucada de vídeo. Per exemple, recolzar-se massa enrere pot transmetre que hi ha manca d’interès o si és una postura amb inclinació cap endavant pot demostrar nerviosisme i intranquil·litat. Per això, mantenir una postura alçada i còmoda, repartint equitativament el pes del cos, és la clau per transmetre confiança i evitar el cansament durant l’entrevista laboral.

Importància de la comunicació no verbal

Cal tenir present que les primeres impressions tenen lloc entre els 7 i 10 primers segons d’una entrevista, el llenguatge corporal representant el 55% de la comunicació, el to de veu en un 38% i només un 7% en les paraules que facis servir.

Per aquesta raó, és de vital importància que els candidats parin atenció a la seva presència durant l’entrevista i assegurar que tant la comunicació verbal com no verbal transmetin seguretat des del primer segon. Al final del dia, els entrevistadors seleccionaran candidats en base no només als seus títols, experiència o qualificacions, sinó també basant-se en les sensacions que tenen respecte a la persona.

I és que un entrevistador és l’encarregat de facilitar que hi hagi èxit en el procés de selecció d’un candidat.

facebook twitter linkedin