Comunitat, Salut, Per professionals de la salut

Suport emocional per als professionals de la salut

Els professionals de la salut poden experimentar una gran tensió emocional en situacions de desbordament de la demanda assistencial i torns de treball molt llargs. A més, en el marc de l’actual crisi sanitària, s’hi pot afegir el temor pel risc de contraure la malaltia i transmetre-la, el fet de compartir el patiment emocional dels pacients i fins i tot la incertesa sobre el comportament del SARS-CoV-2. Tot plegat pot arribar a comportar una càrrega emocional difícil de gestionar.

Per a aquestes situacions, Salut recorda que el servei de prevenció de riscos laborals dels centres poden donar suport psicològic per garantir la salut i el benestar dels seus professionals i que, també, es pot recórrer als dispositius d’atenció primària i de salut mental dels sistema sanitari públic, així com el servei telemàtic de suport psicològic per a professionals de la salut que ofereix la Fundació Galatea.

A més, els professionals també poden fer ús de la WepApp GestioEmocional.cat, publicada al Canal Salut, a través de la qual es pot fer una avaluació de la pròpia salut mental, disposar d’eines per gestionar els símptomes de malestar, accedir a recursos professionals de salut mental i rebre indicacions i consells sobre què cal fer en cada situació.

L’aplicació proporciona un seguit de preguntes per determinar si és necessari facilitar l’atenció amb un professional.

Informació extreta textualment de:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticia/2020-04-27-suport-emocional-professionals-salut