Publicacions per a farmacèutics

Regulació de preus mascaretes, gels hidroalcohòlics i més!

La darrere publicació al BOE dels preus fixats per productes relacionats amb el COVID19:

  • Mascaretes quirúrgiques d’un sol ús: 0.96€/u

  • Mascaretes higièniques: la determinació de l’import difereix a la pròxima reunió de la comissió.

  • Antisèptics de pell sana autoritzats per la AEMPS: a determinació de l’import difereix a la pròxima reunió de la comissió

  • Gels i solucions hidroalcohòliques autoritzades temporalment per la AEMPS: s’ha regulat el preu a:

  • Fins a 150ml: 0.021€/ml

  • De 150ml i fins 300ml: 0.018€/ml

  • De 300ml I fins 1000 ml: 0.015€/ml

Els anteriors imports són unitaris I són preus finals amb IVA o en el seu cas amb el IGIC corresponent. Consulta l’article del BOE complert, en aquest enllaç:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4577

facebook twitter linkedin