Embaràs i nadons

Com es contagien els polls?

Sentim moltes coses sobre el contagi dels polls. Que si salten, que si volen, que si el cabell del meu fill/a està brut perquè s’ha contagiat de polls… què hi ha de cert en tot això? En aquest post et comptarem com es contagien, i com no es contagien, aquests insectes tan familiars.

Com NO es contagien els polls?

Contràriament al que normalment pensem, els polls no es contagien a distància. Els polls no salten de cap a cap; tampoc volen d’una persona a una altra. I no perquè no volen, sinó perquè no poden. Els polls són insectes sense ales, per la qual cosa volar està fora de la qüestió. Les seves potes són curtes i acabades en ganxos, molt útils per a agafar-se al cabell, però inútils per a donar l’impuls que requereix un salt. Per tant, podem dir amb total confiança que els polls no tenen com propagar-se per via aèria.

Tampoc es contagien a través d’animals o mascotes. Quan un poll puja a un animal es troba que han canviat diversos factors ambientals: la profunditat de la pell que han de perforar per a alimentar-se, el gruix del pèl del qual han de subjectar-se, la temperatura corporal a la qual han de viure, etc. Tots aquests canvis impedeixen que el poll visqui còmodament una mascota.

Com SÍ es contagien els polls?

Per contacte directe entre polls vius i un cap humà. Preferiblement un cap humà net, ja que els polls viuen i s’agafen millor al cabell que està net, no al cabell brut com se sol creure. Algunes formes de contagi són:

  • Per ajuntar caps o cabells. És molt comú en nens, ja que juguen junts i els seus caps s’ajunten molt. També pot passar en compartir llit.
  • D’objectes contaminats al cap. Una pinta o una bufanda amb polls pot actuar com a element transmissor dels polls. No és un via molt freqüent de contagi pel fet queel poll s’agafa fermament dels cabells i no es deixa anar amb facilitat.

Una vegada que s’ha produït el contagi toca començar amb algun dels tractaments disponibles, però això t’ho expliquem en un altre article.

facebook twitter linkedin