Salut

Com es tracta la fasciïtis plantar?

La fasciïtis plantar és, literalment, la inflamació de la fàscia plantar (el sufix -itis significa inflamació). La fàscia plantar és el teixit gruixut de la planta del peu que va des del calcani («el taló») fins als dits per a crear l’arc del peu, i té com a funció donar estabilitat en la marxa i ajudar a enlairar el peu del sòl. El dolor o inflamació de la fàscia per estirament o sobrecàrrega és una de les causes més comunes de dolor en el taló i zona mitjana del peu.

Curiositats de la ciència: encara que el nom original és fasciïtis plantar, en estudis de l’estructura del teixit danyat s’ha vist que hi ha signes de degeneració més que d’inflamació. Hi ha qui prefereix el nom de fasciosis plantar per a descriure millor el que passa al peu, però aquest terme encara no és molt popular, tots continuem parlant de fasciïtis i així ho farem en aquest article.

Quins són els símptomes de la fasciïtis plantar?

Hi ha diversos símptomes que orienten el diagnòstic cap a fasciïtis plantar. El símptoma clàssic és dolor en la part interna de la base del taló en donar suport al peu, però pot estendre’s cap a la part mitja i en casos més estranys fins als dits dels peus. El dolor té aquestes característiques:

 • Ho notes sobretot quan t’aixeques al matí. Pot ser tan intens que fins i tot vagis coix quan baixis del llit.
 • Dolor que empitjora quan poses pes al taló després d’estar en repòs.
 • Dificultat per a caminar, córrer o pujar escales per culpa del dolor.
 • Dolor en pressionar el taló quan el peu apunta cap amunt (dorsiflexió).

A l’inici del problema, el dolor apareix sobretot pel matí, però si no es controla, amb els mesos pot mantenir-se al llarg de tot el dia.

Quins són els factors de risc per a sofrir fasciïtis plantar?

Tens més probabilitats de patir fasciïtis plantar si:

 • Tens problemes amb l’arc del peu, per exemple peu pla.
 • Corres llargues distàncies, baixades o sobre superfícies desiguals.
 • Tens sobrepès, i sobretot si augmentes de pes de manera sobtada.
 • Tens molt tibant el tendó d’Aquil·les (el tendó que uneix peu amb els bessons).
 • Fas servir calçat amb poc suport a l’arc o soles toves.

La fasciïtis pot o no coexistir juntament amb un esperó calcani, no tenen per què estar presents totes dues condicions alhora.

Com es tracta la fasciïtis plantar?

Els medicaments de referència són els antiinflamatoris o el paracetamol, però aquesta és una patologia que no se’n va amb medicació solament. Quan hi ha sospita de fasciïtis plantar és convenient:

 • Donar-li repòs al peu durant almenys una setmana, evitant carreres, escales, i activitats que impactin el taló.
 • Fer servir calçat amb bon suport i amortiment. És un clàssic comprar plantilles de silicona per a posar en sabates amb amortiment insuficient.
 • Fer exercicis suaus d’estirament del taló i del peu, controlant per a no fer-te mal. Pots consultar al teu fisioterapeuta sobre aquest tema.
 • Aplicar fred local 10-15 minuts un parell de vegades al dia.

En alguns casos pot ser necessari una plantilla feta a mesura, una fèrula nocturna per a estirar el peu durant la nit, o fins i tot una bota tipus fèrula.

Quan haig de consultar amb un professional?

Si tens un dolor compatible amb la fasciïtis plantar, els farmacèutics podem ajudar-te a controlar el dolor amb medicació, amb plantilles de silicona per a esmorteir l’impacte, i donant-te consells per a facilitar la recuperació. Però si no et recuperes en dues setmanes, consulta al podòleg o a un farmacèutic especialista en ortopèdia: pot ser que no tinguis fasciïtis sinó una altra cosa, o potser necessites plantilles personalitzades i una fèrula més específica. També pot ser que necessitis exercicis de rehabilitació de la postura en caminar o en córrer indicats per un fisioterapeuta, si algun problema postural està darrere del teu dolor. En els casos més severs pot ser que un metge et recomani una infiltració amb corticoides, immobilització, tractament amb plasma ric en plaquetes o cirurgia.

La fasciïtis plantar pot desaparèixer en uns mesos quan està ben tractada des de l’inici, però si ignores el dolor fins que sigui insuportable retardes la teva curació i minves la teva qualitat de vida; una fasciïtis plantar rebel pot trigar fins a tres anys a curar-se del tot. Com menys temps esperis per a iniciar el tractament més adequat per a tu, més fàcilment es curarà la teva lesió.

Article redactat per
Lorena Crosa
Lorena Crosa

Lorena Crosa és llicenciada en Química i Farmàcia en la Universitat de la República (2000 – 2004). S’ha format com a professora tècnica de Química en l’Institut Normal d’Educació Tècnica (2004-2005). Compta amb estudis de postgrau en Ciències en la Universitat Camilo José Cela (2009) i posteriorment ha realitzat un segon grau de carrera de Farmàcia en la Universitat de Barcelona (2010 – 2013).

La seva experiència laboral s’ha centrat en el camp de la ciència, dins d’hospitals com a científica de laboratoris clínics (2005 – 2007), així com docent d’educació química en diferents universitats com el CEPRODIH i la Universitat de la República.

Després de llicenciar-se en la seva segona carrera de Farmàcia, va centrar la seva experiència en les oficines de farmàcia, a més de treballar com a consultora tècnica en empreses de la indústria farmacèutica.

En Farmàcies Ecoceutics, Lorena Crosa ha estat un membre actiu i de gran valor des de 2018 fins a l’actualitat, sent la responsable de continguts de l’empresa fent ús del seu expertise.

facebook twitter linkedin