Salut

Diferència: al·lèrgia, catarro i coronavirus (COVID-19)

¿Cómo puedo desinfectar una mascarilla en casa?

L’associació espanyola de al·lergologia i immunologia clínica (seaic) ha desenvolupat un document que es pot trobar en la seva pàgina web, explicant les diferències entre al·lèrgia, catarro, i coronavirus.

Última actualització: 16/03/2020

Al·lèrgia:

  • Els símptomes de la rinitis al·lèrgica són fonamentalment de picor nasal, moltes vegades associat a picor d’ulls, esternuts repetits, destil·lació nasal aquosa i, congestió nasal d’instrucció més o menys brusca.
  • El que ens ha de fer sospitar que és al·lèrgia, sobretot si és deguda a pòl·lens, és que els símptomes s’empitjoraran quan el pacient estigui a l’aire lliure i, milloraran notablement, quan romangui en llocs tancats.
  • A més, els símptomes de la rinitis al·lèrgica solen remetre amb certa rapidesa després de la presa d’antihistamínics tòpics o orals.
  • La presència de febre és nul·la, tret que es compliqui amb sinusitis aguda.
  • En l’asma, alguns símptomes aïllats poden ser la tos seca i la dificultat per a respirar, alguna cosa que podria confondre’s amb els símptomes inicials de la infecció per coronavirus, si bé en l’asma tampoc té per què haver-hi febre. En aquesta mateixa línia, els símptomes de l’asma solen revertir fàcilment amb l’ús del broncodilatador de rescat.

Catarro:

  • Els símptomes poden iniciar-se com els d’una rinitis: amb congestió nasal, aigüeta nasal i, a vegades, esternuts.
  • En general, van augmentant en intensitat en l’espai d’1 a 3 dies i el moc evoluciona a espès, verdós-groguenc.
  • Es va resolent progressivament en l’espai de 3-4 dies més, per la qual cosa, en més o menys 6-7 dies estaria resolt si no es compliqués amb sinusitis. Si no és un catarro més intens no sol haver-hi febre alta. Pot aparèixer febrícula i acompanyar-se d’una mica de malestar general.

Coronavirus:

  • Les dades han demostrat que la simptomatologia pot ser lleu (similar al d’un catarro lleu) i més habitualment amb símptomes similars als d’una grip: febre de moderada a intensa, malestar general i abatiment, tos habitualment seca, i pot associar flegmes i dificultat per a respirar.
  • Els símptomes són progressius, i des de l’inici de la seva presentació ja sol associar la sensació de malestar general, com quan comencem amb una grip.

Són útils les màscares que utilitzen els pacients al·lèrgics per a prevenir la infecció per coronavirus?

Les màscares quirúrgiques de paper només són útils per a impedir que els pacients infectats per coronavirus disseminin les gotetes respiratòries. A més, aquestes màscares no protegeixen adequadament de l’exposició a pòl·lens, pel fet que no proporcionen un segellament adequat.

Per contra, les màscares auto filtrants tipus FFP2 i sobretot FFP3 protegeixen tant de l’exposició a pòl·lens com a virus perquè atrapen les partícules amb grandària major a 0,3 micres. A més, l’ús de màscares pot disminuir l’exposició a contaminants químics com NO2 i partícules de grandària PM10 i PM2,5.

Les màscares auto filtrants amb vàlvula d’exhalació permeten mantenir-les posades durant un major temps perquè disminueixen la calor i la humitat a l’interior. La part negativa és que no impedeixen que els pacients infectats propaguin el virus perquè no filtren l’aire exhalat. La màscara hauria de ser usada per tota persona que tingui tos repetida i quan vagi a estar en presència d’uns altres per a evitar el contagi a altres persones de qualsevol mena d’infecció respiratòria que pogués tenir.

Article redactat per
Lorena Crosa
Lorena Crosa

Lorena Crosa és llicenciada en Química i Farmàcia en la Universitat de la República (2000 – 2004). S’ha format com a professora tècnica de Química en l’Institut Normal d’Educació Tècnica (2004-2005). Compta amb estudis de postgrau en Ciències en la Universitat Camilo José Cela (2009) i posteriorment ha realitzat un segon grau de carrera de Farmàcia en la Universitat de Barcelona (2010 – 2013).

La seva experiència laboral s’ha centrat en el camp de la ciència, dins d’hospitals com a científica de laboratoris clínics (2005 – 2007), així com docent d’educació química en diferents universitats com el CEPRODIH i la Universitat de la República.

Després de llicenciar-se en la seva segona carrera de Farmàcia, va centrar la seva experiència en les oficines de farmàcia, a més de treballar com a consultora tècnica en empreses de la indústria farmacèutica.

En Farmàcies Ecoceutics, Lorena Crosa ha estat un membre actiu i de gran valor des de 2018 fins a l’actualitat, sent la responsable de continguts de l’empresa fent ús del seu expertise.

facebook twitter linkedin