Salut

Malaltia de Crohn

Dins del grup de malalties inflamatòries intestinals trobem a la malaltia de Crohn. És una malaltia autoimmune que ha augmentat en les últimes dècades, i es calcula que a Espanya cada any es diagnostiquen una mica més de cent casos cada 100.000 habitants. Avui t’expliquem què és la malaltia de Crohn, com es tracta, i quines cures has de tenir amb els aliments una vegada que has estat diagnosticat.

Què és la malaltia de Crohn?

Com hem dit més amunt, la malaltia de Crohn és una malaltia autoimmune, és a dir, es produeix quan el sistema immune es confon i, en comptes d’atacar a virus, bacteris i altres enemics, ataca a alguna part del sistema digestiu. Pot ser qualsevol part, des de la boca fins a l’anus, encara que el més freqüent és que es localitzi cap al final de l’intestí gros. L’atac del sistema immune causa inflamació de la mucosa que pot evolucionar, amb el temps i sobretot si no es tracta correctament, a lesions tipus cicatritzis o úlceres en la mucosa intestinal, fístules (canals que comuniquen òrgans que no estan comunicats normalment), obstrucció intestinal, fissures anals i fins i tot és un factor de risc per a càncer de còlon. No se sap què la causa, però sí que se sap que la història familiar, el tabaquisme, l’abús d’antiinflamatoris i la dieta rica en greix i aliments processats estan relacionats amb una major possibilitat de patir malaltia de Crohn.

És una malaltia que va per cicles: a vegades el pacient està bé (està en «remissió») i a vegades pateix «atacs» en els quals té més símptomes i malestar.

Quins símptomes causa la malaltia de Crohn?

Els símptomes de la malaltia de Crohn varien de pacient en pacient, ja que depenen de la localització de les lesions (no és el mateix tenir lesions a la boca, a l’intestí prim, o a l’anus). De manera general podem dir que la malaltia de Crohn causa símptomes i signes tant a nivell digestiu com en altres sistemes, encara que els principals són els que es relacionen amb el sistema digestiu i la inflamació:

 • Diarrea.
 • Dolor abdominal.
 • Sang a la matèria fecal.
 • Úlceres a la boca.
 • Febre.
 • Fatiga i malestar general.
 • Apetit reduït.
 • Pèrdua de pes.

Pot haver-hi també plaques vermelles a la pell, vesícules al ronyó, dolor articular o anèmia. En els nens aquests dos últims són més freqüents que els mateixos símptomes digestius; també poden presentar creixement retardat per la mala absorció de nutrients.

Com es tracta la malaltia de Crohn?

Els medicaments que s’utilitzen en la malaltia de Crohn intenten controlar, d’una forma o una altra, la inflamació i els problemes intestinals derivats d’ella. Segons tinguis un cas més moderat o més greu el metge pot receptar-te l’un o l’altre:

 • L’antidiarreic loperamida (Fortasec®, Diarfin®, Salvacolina® ) o antiespasmòdics com la Buscapina® poden controlar els símptomes abdominals.
 • Alguns antibiòtics són d’utilitat per a controlar els símptomes i la possibilitat d’abscessos o lesions pel creixement dels bacteris intestinals sobre el teixit inflamat.
 • La mesalazina o 5-ANSA (àcid 5-aminosalicílic) actua com a antiinflamatori local. Pot utilitzar-se en comprimits, escuma rectal o supositoris. Les formes orals solen ser gastrorresistents per a permetre que arribin correctament a l’intestí gros. Pot utilitzar-se en fase aguda i per a manteniment de la remissió.
 • Els corticoides són antiinflamatoris que són molt apropiats durant la fase aguda, o durant temps curts, però no són adequats per a manteniment de la remissió durant llarg temps. Sol utilitzar-se la budesonida perquè funciona molt bé localment i presenta menys efectes adversos sistèmics comparat amb la resta dels corticoides, però pot utilitzar-se un altre si la malaltia així ho requereix.
 • Els immunomoduladors eviten l’activitat del sistema immune per diversos mecanismes farmacològics. En aquest gran grup trobem l’azatioprina, el metotrexat i agents biològics com l’infliximab o l’adalimumab. La que sol ser d’elecció en aquest grup és l’azatioprina, i es canvia o s’afegeixen els altres en funció del quadre clínic de la persona.

En alguns casos en els quals el mal progressa, fins i tot utilitzant correctament la medicació, el metge pot recomanar cirurgia. La cirurgia s’utilitza sobretot en els casos en els quals hi ha fístules, obstrucció o abscessos recurrents.

Quan has de veure al metge?

És important veure al metge sobretot quan tens dolor abdominal que no cedeix en diversos dies, si la diarrea no respon a medicaments de venda lliure com la loperamida, el carbó vegetal o els probiòtics, si veus sang en la teva matèria fecal, si tens febre d’origen inexplicable o si perds pes sense raó aparent. Amb el diagnòstic podràs tractar la teva malaltia, en comptes de tractar només els símptomes que perceps, i evitaràs lesions majors.

Què puc menjar si em diagnostiquen malaltia de Crohn?

No hi ha una dieta específica, ja que les persones amb Crohn tenen toleràncies tan variades com els seus quadres clínics. Però s’ha vist que:

 • Els aliments integrals poden donar més problemes a causa de la fibra insoluble, que estimula però irrita la paret intestinal.
 • Els FODMAPs (carbohidrats fermentables pels bacteris intestinals) poden causar gasos i retenció d’aigua, empitjorant els símptomes. Alguns aliments amb aquesta mena de carbohidrats són les carxofes, els bròcolis, les pomes, els lactis, i els llegums.

Això no significa que eliminis d’arrel aquests aliments de la teva dieta, és solament informació que et pot ajudar a començar a buscar els aliments que et van millor i que et van pitjor. Una vegada que et diagnostiquin Crohn és important parar esment a la teva digestió per a veure quins aliments et senten bé, quins aliments et senten mal sempre, i què és el que t’empitjora els símptomes durant els brots. Si tens dificultats amb aquesta gestió, pots consultar a un professional de la nutrició.

Article redactat per
Lorena Crosa
Lorena Crosa

Lorena Crosa és llicenciada en Química i Farmàcia en la Universitat de la República (2000 – 2004). S’ha format com a professora tècnica de Química en l’Institut Normal d’Educació Tècnica (2004-2005). Compta amb estudis de postgrau en Ciències en la Universitat Camilo José Cela (2009) i posteriorment ha realitzat un segon grau de carrera de Farmàcia en la Universitat de Barcelona (2010 – 2013).

La seva experiència laboral s’ha centrat en el camp de la ciència, dins d’hospitals com a científica de laboratoris clínics (2005 – 2007), així com docent d’educació química en diferents universitats com el CEPRODIH i la Universitat de la República.

Després de llicenciar-se en la seva segona carrera de Farmàcia, va centrar la seva experiència en les oficines de farmàcia, a més de treballar com a consultora tècnica en empreses de la indústria farmacèutica.

En Farmàcies Ecoceutics, Lorena Crosa ha estat un membre actiu i de gran valor des de 2018 fins a l’actualitat, sent la responsable de continguts de l’empresa fent ús del seu expertise.

facebook twitter linkedin