Salut

Ón és obligatori portar mascareta?

¿Cómo puedo desinfectar una mascarilla en casa?

A partir del dijous dia 21/05/2020 serà obligatori l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària segons la nova normativa establerta pel BOE:

Espais obligatoris on portar la mascareta:

  • Via pública

  • Espais a l’aire lliure

  • Qualsevol espai tancat d’ús públic que es trobi obert al públic

  • Sempre que no sigui possible mantenir una distancia de seguretat inter personal mínim de 2 metres.

Qui ha de dur la mascareta obligatòria?

  • Persones a partir de 6 anys d’edat

Qui no té l’obligació de portar la mascareta?

  • Persones que presentin alguna dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujat per l’ús de mascareta

  • Persones en que l’ús de mascaretes resulti contraindicat per motius de salut degudament justificat, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la utilització.

  • Desenvolupament d’activitats en las que , per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la mascareta.

  • Causa de força major o situació de necessitat

Article redactat per
Lorena Crosa
Lorena Crosa

Lorena Crosa és llicenciada en Química i Farmàcia en la Universitat de la República (2000 – 2004). S’ha format com a professora tècnica de Química en l’Institut Normal d’Educació Tècnica (2004-2005). Compta amb estudis de postgrau en Ciències en la Universitat Camilo José Cela (2009) i posteriorment ha realitzat un segon grau de carrera de Farmàcia en la Universitat de Barcelona (2010 – 2013).

La seva experiència laboral s’ha centrat en el camp de la ciència, dins d’hospitals com a científica de laboratoris clínics (2005 – 2007), així com docent d’educació química en diferents universitats com el CEPRODIH i la Universitat de la República.

Després de llicenciar-se en la seva segona carrera de Farmàcia, va centrar la seva experiència en les oficines de farmàcia, a més de treballar com a consultora tècnica en empreses de la indústria farmacèutica.

En Farmàcies Ecoceutics, Lorena Crosa ha estat un membre actiu i de gran valor des de 2018 fins a l’actualitat, sent la responsable de continguts de l’empresa fent ús del seu expertise.

facebook twitter linkedin