Salut

Ón és obligatori portar mascareta?

¿Cómo puedo desinfectar una mascarilla en casa?

A partir del dijous dia 21/05/2020 serà obligatori l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària segons la nova normativa establerta pel BOE:

Espais obligatoris on portar la mascareta:

  • Via pública

  • Espais a l’aire lliure

  • Qualsevol espai tancat d’ús públic que es trobi obert al públic

  • Sempre que no sigui possible mantenir una distancia de seguretat inter personal mínim de 2 metres.

Qui ha de dur la mascareta obligatòria?

  • Persones a partir de 6 anys d’edat

Qui no té l’obligació de portar la mascareta?

  • Persones que presentin alguna dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujat per l’ús de mascareta

  • Persones en que l’ús de mascaretes resulti contraindicat per motius de salut degudament justificat, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la utilització.

  • Desenvolupament d’activitats en las que , per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la mascareta.

  • Causa de força major o situació de necessitat

facebook twitter linkedin