Salut

Període de detecció de la COVID-19

Aquest gràfic de La Gaceta Médica ens mostra el període de temps des del contagi fins que s’ha passat la malaltia, i les diferents proves i períodes de detecció.

facebook twitter linkedin