Salut

Preguntes freqüents sobre el test d’autodiagnòstic de COVID-19

Test covid y el qué has de saber

Les farmàcies ja poden dispensar els test d’autodiagnòstic de COVID-19. Per aquest motiu les farmàcies Ecoceutics recullen les preguntes més freqüents sobre l’ús d’aquests tests:

Fes click a la imatge per veure el vídeo de com fer el test d’antígens

Què és un antigen?

Es defineix com a antigen a qualsevol molècula que els mecanismes de defensa (sistema immunitari) identifiquin com a estranya al nostre organisme, que desencadena la formació d’anticossos que tracten de combatre-la.

Les proves ràpides d’antígens, que s’utilitzen comunament en el diagnòstic de patògens respiratoris detecten la presència d’un antigen viral específic, la qual cosa implica una infecció viral actual.

Abans de realitzar el test

En quina fase de la infecció és eficaç per a detectar el virus en el cos?

El moment òptim per a la detecció d’Antígens és similar al de la RT-PCR, és a dir, quan la seva càrrega viral (número de virus) aconsegueixen la concentració màxima en les mostres utilitzades (nasofaríngies, orofaríngies, salival, bast alveolar).

Per als pacients simptomàtics, seria des d’uns dies abans de l’inici dels símptomes (2-3) i durant els primers 5-7 de l’evolució d’aquests.

Per als pacients asimptomàtics, la càrrega viral és més fàcilment detectable a partir d’aproximadament 4-5 dies de l’inici de la infecció i durant 7-10 dies.

Aquests temps són aproximats, varien entre diferents individus i segons la qualitat /processament de la mostra.

Es pot realitzar els tests ràpids d’antígens a nadons i nens petits?

Sí, no existeix cap contraindicació.

Pot fer-se aquesta prova d’antígens a dones embarassades o en període de lactància?

Sí, no hi ha cap contraindicació per a la mare o el nadó quan es realitza una prova.

Realització del test

Com s’utilitzen els tests d’autodiagnòstic?

Aquest tipus de proves es realitzen de manera similar a les PCR o test d’antígens. Així, l’individu haurà d’introduir l’hisop (palet allargat) en totes dues fosses nasals per a prendre mostres. Posteriorment, l’hisop es renta en un reactiu, dissolent una proteïna específica de la superfície del virus. Aquest líquid es buida en un forat en el casset de prova. Pots consultar les instruccions a seguir per a la realització del test d’automostra COVID aquí.

L’AEMPS recorda que la presa de mostres és clau. «Una mostra de mala qualitat pot donar lloc a un resultat erroni. Per a evitar que aquestes es degradin, fes el test immediatament després de prendre-la», explica.

Quan haig de sotmetre’m al test?

Pot fer-se el test tant si es té símptomes com si no.

Què pot influir en el resultat del meu test? A què haig de parar atenció?

  • Procuri sonar-se bé abans de prendre la mostra.
  • Procuri recollir material de mostra visible (secrecions nasals).
  • Faci el test immediatament després de prendre la mostra.
  • Segueixi minuciosament les instruccions d’ús.
  • Posi les gotes de la solució d’extracció exclusivament en el pouet de mostres. L’excés o escassetat de gotes de la solució d’extracció pot provocar que el resultat del test no sigui vàlid o sigui incorrecte.

Després del test

Com llegir els resultats en els tests d’autodiagnòstic

El resultat de la prova s’obté en 15 minuts. La presentació de resultats es realitza a través d’una sèrie de línies que apareixen en el casset, que indiquen el següent:

– Negatiu: apareix una línia en la secció de control (C).

– Positiu: apareixen dues línies de color: la línia de test (T) i la línia de control (C). L’AEMPS aclareix que perquè el resultat sigui positiu, cal veure clarament les dues línies horitzontals T i C. Davant el dubte, recomana repetir el test o demanar consell a professionals farmacèutics/es.

– Invàlid: només apareix la línia de test o no apareix cap línia.

La tira reactiva està clarament descolorida o deteriorada?

Tingui en compte que el casset de test no s’ha d’utilitzar amb més de 3 gotes de mostra, ja que la capacitat d’absorció de líquid de la tira reactiva és naturalment limitada. Si no apareix la línia de control o la tira reactiva és molt confusa o està descolorida i, per tant, il·legible, li preguem que repeteixi el test seguint les instruccions.

He fet el test, però no veig la línia de control. Què haig de fer?

El resultat del seu test és invàlid. Ha de repetir el test.

El meu resultat és positiu. Què haig de fer?

Si el seu resultat és positiu i, per tant, el kit de test mostra clarament tant la línia de control com la línia de test, ha de posar-se en contacte amb el centre mèdic més pròxim segons el recomanat per les autoritats locals. És possible que es torni a comprovar el resultat del seu test i les autoritats pel centre en qüestió li explicaran les següents mesures que calgui adoptar.

El meu resultat és negatiu. Què haig de fer?

Si el kit de test mostra clarament la línia de control, pot significar que és negatiu perquè la càrrega viral és massa baixa per a ser detectada. Si té símptomes (mal de cap, febre, migranya, pèrdua de l’olfacte o del gust, etc.), consulti al seu metge de capçalera o al centre de salut més pròxim conforme al recomanat per les autoritats locals.

Bibliografia:

IESMedical

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/asi-funcionan-test-rapidos-covid-que-llegaran-farmacias-receta-caracteristicas-efectividad_2021071460ee84e346368f0001daae64.html

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/07/13/deteccion-covid-test-autodiagnostico-54995170.html

Article redactat per
Lorena Crosa
Lorena Crosa

Lorena Crosa és llicenciada en Química i Farmàcia en la Universitat de la República (2000 – 2004). S’ha format com a professora tècnica de Química en l’Institut Normal d’Educació Tècnica (2004-2005). Compta amb estudis de postgrau en Ciències en la Universitat Camilo José Cela (2009) i posteriorment ha realitzat un segon grau de carrera de Farmàcia en la Universitat de Barcelona (2010 – 2013).

La seva experiència laboral s’ha centrat en el camp de la ciència, dins d’hospitals com a científica de laboratoris clínics (2005 – 2007), així com docent d’educació química en diferents universitats com el CEPRODIH i la Universitat de la República.

Després de llicenciar-se en la seva segona carrera de Farmàcia, va centrar la seva experiència en les oficines de farmàcia, a més de treballar com a consultora tècnica en empreses de la indústria farmacèutica.

En Farmàcies Ecoceutics, Lorena Crosa ha estat un membre actiu i de gran valor des de 2018 fins a l’actualitat, sent la responsable de continguts de l’empresa fent ús del seu expertise.

facebook twitter linkedin