Salut

Vacuna per a la COVID-19

La vacuna per a la COVID-19 és un dels temes més parlats d’aquest 2021, però… Què sabem sobre les vacunes?

Per què és important vacunar-se?

 • Per a la protecció individual d’una malaltia a llarg termini.
 • Per a la protecció col·lectiva d’una malaltia.
  • Si la societat es vacuna per sota dels nivells recomanats, les malalties poden reaparèixer. En canvi, si ens vacunem, el microorganisme ja no pot circular efectivament. Es bloqueja la transmissió de l’agent infecciós i permet acabar amb les malalties.
 • Per a evitar brots o la reaparició de les malalties.

Font: CDC. History and Epidemiology of Global Smallpox Eradication.

Què és una vacuna?

És un mecanisme de prevenció de malalties. Les vacunes estan dissenyades per a estimular al nostre sistema immune de manera similar a la d’un patogen, però sense causar malaltia. D’aquesta manera, si un patogen real entra en el nostre cos, el sistema immune ja està preparat per a neutralitzar-lo. Així i tot, en situacions de pandèmia, la vacuna no és una solució única. Com diu la seva definició és un mecanisme de prevenció. És per això que s’han de respectar les mesures de prevenció i les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Etapes en l’elaboració d’una vacuna

 1. Cerca i selecció de l’antigen, que s’utilitza per a estimular al sistema immune.
 2. Fase pre-clínica: es prova l’antigen en cultius cel·lulars i/o animals per a veure si realment és capaç d’obtenir una resposta del sistema immune, quina dosi aproximada pot ser necessària etc.
 3. Assajos clínics: es realitzen en humans. Els assajos clínics permetran determinar la seguretat de la vacuna, la seva capacitat per a estimular el sistema immune, les dosis que millor funcionen, etc. Els assajos clínics es diferencien en fases (fase 1, fase 2, fase 3), incrementant en cada fase el nombre de pacients.
 4. Sol·licitud d’aprovació i comercialització. A Europa això pot fer-se país per país o, en alguns casos especials, pot demanar-se directament a l’Agència Europea del Medicament.
 5. Assajos clínics de fase 4: són estudis que es fan després de l’aprovació de la comercialització per a investigar detalls de la seva seguretat i eficàcia a més profunditat dels que es fan en fase 3.
 6. Farmacovigilància: Vigilància contínua. Si es detecten problemes es reporten a les autoritats sanitàries.

Per què una vacuna pot protegir col·lectivament?

Si la societat es vacuna per sota dels nivells recomanats, les malalties poden reaparèixer. En canvi, si ens vacunem, el microorganisme ja no pot circular efectivament. Es bloqueja la transmissió de l’agent infecciós i permet acabar amb les malalties.

Quantes vacunes hi ha per a la COVID?

En el món hi ha més de 300 vacunes que es troben en fase de desenvolupament, de les quals menys del 50% es troba en fases d’estudi avançades o algunes d’elles concloses.

Els 10 projectes de vacuna destacats:

 1. Pfizer / BioNtech – Estats Units i Alemanya.
 2. Moderna – Estats Units.
 3. Oxford – Regne Unit.
 4. Sinovac – Xina.
 5. Sinopharm / Inst. Wuhan – Xina.
 6. Sinopharm / Inst. Pekin – Xina.
 7. Bharat Biotech – l’Índia.
 8. Gamaleya Institute – Rússia.
 9. CanSino – Xina.
 10. Janssen Ph. – Estats Units.
facebook twitter linkedin