Salut, Salut

Paper de la vitamina C i els β-glucanos sobre el sistema immunitari: revisió

¿Cómo puedo desinfectar una mascarilla en casa?

Revisió de: Ismael San Mauro-Martín* i Elena Garicano-Vilar.

Centres de Recerca en Nutrició i Salut, Espanya.

Paper de la vitamina C i els β-glucanos sobre el sistema immunitari: revisió

RESUM

Existeix un creixent interès a conèixer eines nutricionals a l’abast de professionals per al maneig de la modulació del sistema immunitari de l’humà. Aquesta revisió bibliogràfica se centra en els potencials efectes beneficiosos sobre el sistema immune atribuïts a productes alimentosos composts per β-glucanos de Pleurotus ostreatus, i/o Vitamina C. Aquest treball mostra el resultat obtingut en diferents estudis amb la ingesta d’aquests components sobre el sistema immunitari, així com l’efecte específic sobre marcadors immunitaris com les interleuquinas, els limfòcits, cèl·lules Natural Killer i els leucòcits, no sols atesos els mecanismes, sinó a les experiències en models in vitro i in vivo (animal i humà). Tant la vitamina C com els β-glucanos semblen mostrar eficàcia sobre el sistema immune en diversos estudis, especialment de manera conjunta, però són necessaris més estudis.

Paraules clau: β-Glucanos; Prebiòtics; Àcid ascòrbic; Sistema immunitari.

Introducció

Des de fa dècades la comunitat científica està posant èmfasi en la relació entre una correcta alimentació, l’estat nutricional i el funcionament del sistema immunitari. Així, alguns nutrients s’han anat postulant com a moduladors dels components cel·lulars dels humans, com els probióticos i prebiótics, vitamines, com la vitamina B6  i minerals, com zinc.

Assegurar l’aportació d’aquests nutrients i compostos en l’alimentació habitual o puntual del comensal podria tenir avantatjoses conseqüències, ja sigui en forma d’alimentació convencional o com a suplement alimentós.

La vitamina C és un micronutrient al qual tradicionalment se l’ha reconegut un poder davant infeccions agudes, refredats comuns, etc., i l’efectivitat d’aquests sobre el sistema immunitari ha estat estudiada. La utilització de suplements de vitamina C tots els dies -una pràctica bastant estesa- per a prevenir els catarros no està justificada, ja que aquest efecte no s’ha comprovat en la població general.

No obstant això, Hemilä H explica que «sí que tenim evidències que el micronutrient escurça la durada dels refredats i alleuja els seus símptomes»; afirmació sustentada també per Gorton et al. en 1999, atès que en el seu estudi van obtenir que la grip i els símptomes del refredat en el grup de prova es va reduir un 85% en comparació amb el grup control després de l’administració de megadosis de vitamina C.

Uns altres dels compostos que es postulen amb aquesta acció, des de fa dècades, són els substrats que ingressen en el tracte digestiu i que mantenen i estimulen el creixement de la microflora intestinal, la qual cosa podria determinar la funció i modulació del sistema immunitari de l’individu. Es mantenen intactes fins a ser fermentats en el còlon per bacteris anaeròbics, donant lloc a gasos i àcids grassos de cadena curta (AGCC). Els subproductes d’aquesta fermentació, contribueixen al manteniment d’una correcta estructura del còlon i del seu funcionament, per la qual cosa se’ls atribueix un efecte destacable sobre el manteniment de la barrera intestinal. S’ha observat com els AGCC s’absorbeixen ràpidament per la mucosa intestinal, sent una font important de substrats per al metabolisme del colonocit.

Entre les fibres dietètiques amb aquest potencial, destaquen els β-glucans (polisacàrids que formen part de la fibra dietètica principalment present en cereals, fongs i llevats) i es diferencien, dins d’aquesta mena de fibres, els polisacàrids d’alt i de baix pes molecular, ja que l’efecte sobre el sistema immune dependrà del tipus de font de la qual procedeixi la fibra, el seu grau de solubilitat i altres factors estructurals.

Però els β-glucans no són l’únic potencial immunomodulador conegut. Cada vegada més empreses i/o científics estan experimentant en les millores de l’acció del β-glucano mitjançant l’addició d’altres potencials immunomoduladors. Per tant, les combinacions de diversos agents naturals potencialment immunomoduladors són cada vegada més populars. La característica més comuna d’aquestes mescles és el β-1,3-glucà, que té una forta sinergia amb la vitamina C, probablement pel fet que la vitamina C estimula els mateixos tipus de respostes immunes que el β-glucano12.

L’àcid L-ascòrbic o vitamina C és un donador d’electrons que contribueix a la prevenció del mal oxidatiu. Aquest mecanisme resulta beneficiós en malalties humanes com ara l’aterosclerosi (a través de l’oxidació de les lipoproteïnes de baixa densitat), la diabetis tipus 2 (a través de l’estrès oxidatiu en la cèl·lula beta) i el càncer (a través del mecanisme de reparació de l’ADN i danys relacionats amb l’oxidació de l’ADN). A més, l’àcid L-ascòrbic és essencial per a la biosíntesi de col·lagen i L-carnitina (important per a la integritat de la membrana durant l’embaràs i per a la conversió de la dopamina a noradrenalina).

El cos necessita vitamina C per a les funcions fisiològiques normals. L’ajuda en la síntesi i el metabolisme de la tirosina, l’àcid fòlic i el triptòfan, la hidroxilación de glicina, prolina, lisina, carnitina i catecolamines. També augmenta l’absorció de ferro en l’intestí mitjançant la reducció del fèrric a l’estat ferrós. Com a antioxidant, protegeix al cos de diversos efectes perjudicials com els radicals lliures, els contaminants i les toxines, la qual cosa suposa un paper important per al sistema immunitari.

La vitamina C, per tant, es creu que podria millorar la funció immune, però els mecanismes involucrats encara són foscos. Les funcions de la vitamina C sobre el sistema immunitari i les conseqüències produïdes per la deficiència d’aquesta són les següents:

Funcions

 • Antioxidant hidrosoluble altament eficaç que opera en les fases aquoses, tant intra com extracelul·lars.
 • Pot regenerar altres antioxidants (per exemple, la vitamina E).
 • Primàriament, cofactor de reaccions que requereixen de metaloenzima reduïda de coure o ferro.
 • Conegut per ser el donador d’electrons per a vuit enzims humans que participen en la hidroxilación de col·lagen i la biosíntesi d’hormones i aminoàcids.

Papers principals en el sistema immunitari

 • Millora la integritat de la barrera epitelial, promovent la síntesi de col·lagen.
 • Manté l’estat oxidatiu de les cèl·lules i protegeix contra les espècies reactives de l’oxigen generades durant l’esclat respiratori i la resposta inflamatòria.
 • Estimula les funcions dels leucòcits (neutròfils, i moviment dels monòcits).
 • Regula la resposta immunitària a través de les seves propietats antivirals i antioxidants.
 • Redueix la durada i severitat del refredat comú.
 • Redueix la incidència del refredat comú i la pneumònia en subjectes que practiquen exercici físic intens o que viuen en entorns amb molta gent.

Conseqüències de la seva deficiència

 • Disminució de l’interferó, activitat dels limfòcits T i la producció de col·lagen.
 • Disminució de la resistència a les malalties.
 • La suplementació amb altes dosis, estimula l’activitat fagocítica i l’activitat de limfòcits T.

El principal objectiu d’aquest manuscrit va ser la revisió bibliogràfica dels potencials efectes beneficiosos sobre el sistema immune atribuïts a productes alimentosos composts per β-glucans de Pleurotus ostreatus, i/o vitamina C.

Pots trobar l’estudi complet en el següent enllaç:

Garicano-Vilar, Elena. (2015). Papel de la vitamina C y los β-glucanos sobre el sistema inmunitario: revisión. Revista Española de Nutrición Humana y Dietética19(4), 238-245. https://dx.doi.org/10.14306/renhyd.19.4.173

Article redactat per
Lorena Crosa
Lorena Crosa

Lorena Crosa és llicenciada en Química i Farmàcia en la Universitat de la República (2000 – 2004). S’ha format com a professora tècnica de Química en l’Institut Normal d’Educació Tècnica (2004-2005). Compta amb estudis de postgrau en Ciències en la Universitat Camilo José Cela (2009) i posteriorment ha realitzat un segon grau de carrera de Farmàcia en la Universitat de Barcelona (2010 – 2013).

La seva experiència laboral s’ha centrat en el camp de la ciència, dins d’hospitals com a científica de laboratoris clínics (2005 – 2007), així com docent d’educació química en diferents universitats com el CEPRODIH i la Universitat de la República.

Després de llicenciar-se en la seva segona carrera de Farmàcia, va centrar la seva experiència en les oficines de farmàcia, a més de treballar com a consultora tècnica en empreses de la indústria farmacèutica.

En Farmàcies Ecoceutics, Lorena Crosa ha estat un membre actiu i de gran valor des de 2018 fins a l’actualitat, sent la responsable de continguts de l’empresa fent ús del seu expertise.

facebook twitter linkedin