Vitamines

Funcions de la vitamina K

La vitamina K actua com a cofactor enzimàtic, és a dir, acompanya a un enzim a complir la seva funció en l’organisme. Aquest enzim, anomenada gamma-glutamil carboxiliasa, facilita l’inici d’una sèrie de reaccions químiques d’interès per al nostre organisme. Aquestes reaccions estan involucrades en:

  • la coagulació de les ferides.
  • la calcificació dels teixits.
  • reaccions menys conegudes del funcionament metabòlic, vascular, en el sistema nerviós o les plaquetes, entre altres.

I cap d’aquestes reaccions pot iniciar-se correctament en absència de vitamina K.

La vitamina K en la coagulació

La vitamina K és fonamental en el procés de la coagulació de la sang. Explicada en forma simplificada podríem dir que la coagulació consta d’una sèrie de reaccions químiques que, quan es trenca un vas sanguini, «tapen» aquest trencament i evitar una mort per dessagnat. Moltes d’aquestes reaccions químiques depenen de la vitamina K per a activar-se. I per què es «activen»? Doncs perquè les proteïnes que participen en aquestes reaccions estan «en reserva», esperant que hi hagi una ferida per a coagular-se; si les reaccions de coagulació es produïssin sempre la sang, podria coagular-se en el nostre interior, tancant el pas de la sang líquida als teixits.

Però a la coagulació també cal limitar-la en l’espai. Sense control, la coagulació començaria en el lloc del sagnat i continuaria cap a dintre, coagulant molta més sang de la necessària. Això s’evita amb una altra sèrie de reaccions químiques, en les quals la vitamina K també està involucrada. Podem dir llavors que la vitamina K és fonamental tant per a iniciar com per a detenir les reaccions de coagulació.

La falta de vitamina K en el nostre organisme és estranya, però quan n’hi ha, cursa amb problemes de coagulació que porten a hemorràgies. En casos molt severs, pot portar a l’anèmia.

La vitamina K en la calcificació dels teixits

La vitamina K també participa en el metabolisme del calci i de l’os. Per exemple, i també simplificant molt, la vitamina K participa en els següents processos:

  • Control de la calcificació i enduriment dels vasos sanguinis.
  • Activar l’osteocalcina, una proteïna que se sintetitza en els ossos i té una certa relació amb el calci, amb l’estructura de l’os i amb el metabolisme energètic a través de la seva interacció amb la insulina.
  • Afavorir la correcta estructura de l’os i la seva reparació postfractura.

Aquests processos no són tan coneguts com la coagulació, per la qual cosa encara no hi ha descrita una correlació clara entre la falta de vitamina K i el metabolisme del calci, el metabolisme de l’os o fins i tot l’energètic.

La vitamina K en la terapèutica

La vitamina K, quan s’utilitza en terapèutica, s’utilitza sobretot en el que a la seva funció en la coagulació es refereix:

  • S’injecta vitamina K als bebès per a evitar que tinguin problemes de coagulació, ja que neixen sense reserves en el fetge.
  • S’utilitzen medicaments «anti vitamina K» (el nom oficial és antagonistes de la vitamina K) per a evitar que un problema de salut activi la coagulació de la sang a l’interior del cos. Aquests casos són, entre altres, la utilització d’una vàlvula sintètica en el cor o problemes d’arrítmia severa.

Però encara no hi ha estudis que sostinguin amb un grau d’evidència alt l’ús de la vitamina K per a tractar malalties òssies com l’osteoporosi o per a minimitzar el risc de fractures. Els estudis que s’han realitzat encara no han donat resultats contundents, o pitjor, han donat resultats contradictoris, per la qual cosa la suplementació amb vitamina K encara no té un lloc assegurat en el manteniment de la salut òssia, com sí que el té la vitamina D.

Si desitges prendre suplements de vitamina K, consulta amb el teu farmacèutic de confiança, que t’ajudarà a valorar si et serà d’utilitat, que no estigui contraindicat amb els medicaments que preses, i t’ajudarà a triar el més indicat per a tu.

facebook twitter linkedin