Vitamines

Vitamines i minerals per al sistema immunitari

El nostre sistema immunitari és un exèrcit finament coordinat, compost de diversos tipus de cèl·lules i molècules que actuen contra virus, bacteris i tot allò que reconeguin com a «diferent».
El sistema és complex, però bàsicament podem dir que tenim un sistema de defensa ràpid i preparat per a atacar qualsevol cosa diferent anomenada «immunitat innata», i un sistema més lent i adaptat a l’atacant anomenat «immunitat adquirida».

Tots dos sistemes requereixen una aportació adequada de vitamines i minerals per a funcionar, però, quines són les vitamines i minerals que han demostrat ser importants per al funcionament del sistema immunitari?

Vitamina C per al sistema immunitari

És la vitamina més venuda durant l’hivern, ja que se l’associa amb la prevenció i tractament dels refredats. A més, la Vitamina C és molt coneguda per la seva funció antioxidant, la qual cosa l’ha fet molt popular en cosmètics i nutricosmètics. Ja hem parlat una mica de la vitamina C en aquest post (Vitamina C) però, quines són les seves funcions més específiques en el sistema immunitari?

  • Entre altres funcions, la vitamina C: Promou i participa en la síntesi de col·lagen, en la diferenciació de les cèl·lules de la pell i escurça el temps de cicatrització de ferides. Aquests mecanismes mantenen en bon estat a la nostra primera línia de defensa, la pell.
  • Participa i millora l’activitat d’unes cèl·lules anomenades fagòcits, encarregades de captar i eliminar microorganismes i altres partícules. Protegeix a l’organisme del mal oxidatiu que es produeix durant l’activitat d’aquestes cèl·lules i millora la captació de partícules.
  • Estimula la producció de diversos tipus de glòbuls blancs, fonamentals per a la nostra defensa.
  • Pot augmentar els nivells d’anticossos en sang.
  • Compleix un rol important en la «neteja» dels llocs d’infecció, ja que les cèl·lules mortes han de ser eliminades del cos.

S’ha vist que alguns pacients amb infeccions recurrents presentaven un mal funcionament dels glòbuls blancs, funcionament que tornava a la normalitat amb la suplementació adequada de vitamina C. També s’ha vist que les persones amb escorbut, la malaltia clàssica que apareix quan hi ha manca de vitamina C, són més susceptibles a la pneumònia que la població general, possiblement perquè la manca de vitamina C portaria a un funcionament menys adequat del seu sistema immunitari.

Vitamina D per al sistema immunitari

Ja hem parlat de la vitamina D en aquest post (Vitamina D). La vitamina D compleix diverses funcions en el sistema immunitari, controlant l’evolució de diverses cèl·lules del nostre sistema immunitari. Entre altres funcions immunitàries, la vitamina D estimula la diferenciació d’unes cèl·lules anomenades monòcits a macròfags, que una vegada transformats són capaces d’eliminar residus (són un tipus de fagòcits). També estimula la proliferació de cèl·lules capaces de produir unes proteïnes anomenades citocines, capaces d’atreure i modular l’activitat de les cèl·lules del sistema immunitari. Finalment, s’ha vist que la vitamina D regula la producció de proteïnes amb activitat antimicrobiana.

Vitamina A per al sistema immunitari

La vitamina A és molt coneguda per la seva relació amb la pell (podeu veure el post de «Vitamines per a la cara»). Pel seu rol en la integritat de pell i mucoses podem dir que, juntament amb la vitamina C, ajuda a mantenir la primera línia de defensa. També manté la funció normal dels macròfags, els neutròfils i unes cèl·lules anomenades NK que maten cèl·lules infectades o canceroses; tots ells són part integral de la immunitat innata, per la qual cosa la vitamina A té un rol fonamental en les nostres primeres línies de defensa.

La vitamina A també compleix un rol en els processos d’immunitat adquirida. En aquesta part del sistema immunitari existeixen dos grups de cèl·lules anomenades limfòcits B i limfòcits T que són fonamentals en el procés de defensar-nos contra virus i bacteris. Totes dues cèl·lules necessiten vitamina A per a funcionar correctament, per la qual cosa la generació d’anticossos i la resposta a llarg termini a virus i bacteris es veu limitada en quadres de carència de vitamina A.

Vitamina E per al sistema immunitari

La vitamina E és un excel·lent antioxidant i està involucrada en el bon manteniment de la pell (podeu veure el post de «Vitamines per a la cara»). Igual que les vitamines A i C, en protegir la pell són part de la primera barrera física entre nosaltres i els invasors patògens. La vitamina E també està involucrada en l’activitat de les cèl·lules NK i dels limfòcits T, amb el que és part tant de la immunitat innata com de la immunitat adaptativa.

Vitamina B6 per al sistema immunitari

La vitamina B6 és una vitamina involucrada, entre altres funcions, en el metabolisme d’aminoàcids i proteïnes. I com els anticossos són proteïnes molt sofisticades, si hi ha manca de vitamina B6, la producció d’anticossos no serà tan adequada com en presència de quantitats òptimes d’aquesta vitamina. La vitamina B6 o piridoxina també té un rol important en la diferenciació, maduració i proliferació de limfòcits: l’aportació adequada de vitamina B6 permet que tinguem la quantitat i qualitat necessària de cèl·lules de defensa.

Vitamina B12 per al sistema immunitari

La vitamina B12, juntament amb la vitamina B6, s’ha fet coneguda per la seva implicació en el dolor d’esquena (podeu veure el post de «Vitamines pel mal d’esquena») i l’anèmia megaloblàstica, un tipus d’anèmia que existeix en quadres de carència de vitamina B12. En el cas del sistema immunitari s’ha vist que la vitamina B12 està molt relacionada amb les cèl·lules NK i facilita la producció de limfòcits T, entre altres funcions.

Finalment, la vitamina B9 o àcid fòlic també està relacionada amb la immunitat. No solament participa en la bona funció de les cèl·lules NK sinó que també està involucrada en l’adequada resposta dels anticossos enfront dels antígens que han d’atacar.

Encara no hi ha establertes quantitats mínimes diàries per a millorar el nostre sistema immunitari específicament, però sí que sabem que ingerir menys dels requeriments diaris d’aquestes vitamines poden fer que les nostres defenses no funcionin adequadament.

A més de vitamines, hi ha micronutrients com el zinc, el seleni, el ferro o el coure que també són necessaris per al nostre sistema immunitari, per la qual cosa és comú que en la farmàcia es comercialitzin combinacions de vitamines i minerals «per a les defenses». Usualment aporten la quantitat diària recomanada de vitamines i minerals, encara que alguns aporten una quantitat major, i uns altres afegeixen algunes plantes immunomoduladores com l’equinàcia.

Si decideixes comprar un complement per a millorar els teus defenses, consulta al teu farmacèutic de confiança, que podrà ajudar-te a triar algun que s’adeqüi a les teves necessitats.

Article redactat per
Lorena Crosa
Lorena Crosa

Lorena Crosa és llicenciada en Química i Farmàcia en la Universitat de la República (2000 – 2004). S’ha format com a professora tècnica de Química en l’Institut Normal d’Educació Tècnica (2004-2005). Compta amb estudis de postgrau en Ciències en la Universitat Camilo José Cela (2009) i posteriorment ha realitzat un segon grau de carrera de Farmàcia en la Universitat de Barcelona (2010 – 2013).

La seva experiència laboral s’ha centrat en el camp de la ciència, dins d’hospitals com a científica de laboratoris clínics (2005 – 2007), així com docent d’educació química en diferents universitats com el CEPRODIH i la Universitat de la República.

Després de llicenciar-se en la seva segona carrera de Farmàcia, va centrar la seva experiència en les oficines de farmàcia, a més de treballar com a consultora tècnica en empreses de la indústria farmacèutica.

En Farmàcies Ecoceutics, Lorena Crosa ha estat un membre actiu i de gran valor des de 2018 fins a l’actualitat, sent la responsable de continguts de l’empresa fent ús del seu expertise.

facebook twitter linkedin