Publicacions per a farmacèutics

Com comptabilitzar els robatoris d’una farmàcia comptablement?

Quan es produeix un robatori o un furt, s’ha de valorar l’import del producte furtat així com tenir un document que avali aquest fet. És per això que caldria anar a la policia per poder posar una denuncia del fet.

Per què?

Per Hacienda, per poder tenir una comptabilitat que projecti la realitat del fet. Igual de realitat és la facturació d’un dia, com un possible robatori.

Segons el partner d’Ecoceutics en la matèria Escura Bufete, despatx multidisciplinari, que ofereix servei integral en àrees de jurídic, laboral, fiscal litigis i complaiance.

Ens van indicar que quan es produeix un robatori, comptablement ho hem d’indicar de la següent manera:


En el cas de robatori o deteriorament de mercaderies, seria:

  • Assentament comptable de compte 693.0 – Pèrdua per deteriorament a la compte 300 d’existències o stock de la farmàcia


En cas de robatori de mobiliari, maquinaria o béns d’inversió no significatius, seria:

  • 678.0 costos extraordinaris a una compte d’actiu


És important que el teu gestor i/o assessor conegui el sector i el funcionament de les oficines de farmàcia per poder entendre i ajudar-te de forma més precisa.

facebook twitter linkedin