Comunicació

Valero Pallàs (Ecoceutics): “El farmacèutic aporta valor amb els serveis, no venent un antiarrugues”

Després de ser comprats per Hygie31, el director general d’aquesta agrupació de farmàcies explica a CF que potenciaran la labor sanitària de l’apotecari i la gestió del punt de venda.

Quan una empresa compra a una altra, la por als canvis organitzatius, estructurals i de funcionament assolen als qui es veuen immersos en una operació així. En el cas del grup espanyol de farmàcies Ecoceutics, que acaba de ser adquirida pel hòlding francès Hygie31, especialitzat en salut i benestar, aquests canvis, que Valero Pallàs, el seu director general, denomina evolucions permetran al grup espanyol ser més forts en aquelles àrees on mostren unes certes flaqueses, com la gestió del punt de venda físic, i potenciar unes altres, com els serveis professionals farmacèutics, que fonamenten la filosofia d’Ecoceutics.

Això és el que ha transmès Pallás en aquesta entrevista concedida a CF i que ha servit per a insuflar tranquil·litat en aquells que poguessin pensar que, amb la compra per part d’Hygie31, l’estructura i identitat de les farmàcies d’ Ecoceutics s’anaven a ensorrar.

PREGUNTA. Des de quan s’ha estat forjant aquesta operació d’adquisició?

RESPOSTA. Tot es va iniciar al maig de 2021, quan vaig rebre un mandat per part del Consell, després d’analitzar què estava passant en el mercat espanyol, la qual cosa ens estava passant a nosaltres i com estava actuant la resta de stakeholders del sector (laboratoris, majoristes, etc.). A partir d’aquest mandat vaig iniciar la cerca a nivell mundial i vaig començar moure’m per Europa, valorant diferents opcions, fins que vam triar a Hygie31.

P. Llavors, va ser una operació que va partir d’Ecoceutics? 

R. Va partir de tots dos. Nosaltres estàvem buscant i ells estaven també sondejant i ells es van posar en contacte amb nosaltres perquè els havia arribat una certa informació i a partir d’aquí comencem a parlar.

P. L’objectiu d’aquesta operació era exclusivament buscar recursos econòmics?

R. Un dels punts era aquest, perquè tot el tecnològic i digital, treballar amb algorismes, actualitzar processos, treballar amb *bots, etc. costa molt, amb la qual cosa buscàvem a algú que ens ajudés en això. Però també buscàvem a algú que fos més que un soci financer, que ens pogués ajudar en una cosa en la qual nosaltres som febles, com la gestió del punt de venda físic. Tenim unes farmàcies amb un disseny, és cert, i dins del territori espanyol, juntament amb Trèvol, som els que tenim més clar el concepte del que és el punt de venda físic, però això no lleva que el nostre model no és impermeable a les crítiques. Jo no et puc demostrar que si fas el que et dic a nivell de concepte creixeràs un 20%. Jo et puc demostrar que creixeràs més que el mercat, però no sé si un u o un tres, per la qual cosa una de les variables era buscar a algú que tingués experiència en aquesta part, que era una manca que teníem. Nosaltres som molt bons a nivell tecnologia, però no tant en el punt de venda físic.

“Buscàvem a algú que ens pogués ajudar en la gestió del punt de venda físic”

P. Quins han estat els termes d’aquesta operació? Han adquirit l’empresa al complet?

R. És una adquisició del cent per cent del capital de l’empresa. Fins a finals de juny els nostres accionistes eren farmacèutics que, al seu torn, eren clients, i aquí ja teníem una dualitat distorsionadora, perquè quan tu ets propietari i ets client, a vegades, és difícil separar i vols que es faci el que tu vols perquè li va bé a la teva farmàcia, encara que no li vagi bé a la resta. Amb aquesta adquisició aconseguim evitar això. Tenim un propietari que és Hygie31, que tenen altres marques, que formen cadenes independents de farmàcies. A França, les farmàcies d’Hygie31 són propietat dels seus farmacèutics, que lliurement decideixen associar-se.   

P. Ha quant ha ascendit la compra?

R. Aquests són dades confidencials.

P. Com afectarà aquesta operació a l’estructura d’Ecoceutics? Quins càrrecs es mantindran?

R. Això és un procés que ja ha començat. Abans de final d’any incorporarem entre sis i vuit persones més. Per tant, no tirem a ningú, sinó que incorporem a gent. I és que, es necessitarà per al pla estratègic que hem dissenyat nosaltres, perquè Hygie31 és el nostre propietari, però tenim absoluta autonomia per a fer el que considerem. El pla estratègic no ens ve impost. Que ningú pensi que començarem a muntar farmàcies exactament iguals a les de Lafayette, per exemple. Adaptarem el model, partint de la base que hi ha coses que ells fan molt bé i ho copiarem i ho adaptarem.

P. A quins departaments s’incorporaran aquests fitxatges?

R. Parlem d’un director comercial d’Operacions, director de Retail, director d’Expansió, analista de dades, supervisor de botigues i category manager. Aclarir que no seran persones que imposi el fons.

P. Quina estratègia vol imprimir el hòlding francès en el funcionament del grup Ecoceutics?

R. L’estratègia està basada en tres pilars. El primer és la llibertat. Les farmàcies són lliures d’associar-se i d’anar-se. A la gent l’has d’enamorar no obligar, però tenim clar que el que farem serà un abans i després per a les nostres farmàcies.

Un altre punt és eliminar tots els punts de fricció que existeixen en una farmàcia cap al client, pacient, societat. Vam fer un estudi socioeconòmic d’Espanya amb una de les consultores més grans del món, i vam fer focus group, amb pacients des de 20 a 80 anys, per a veure aquests punts de fricció. I et poso dos exemples: entren en deu farmàcies i nou no tenen els preus posats, amb la qual cosa en totes les farmàcies s’exposaran els preus, eliminant, així, aquest punt de fricció. Segons els estudis, com a màxim, el 10% de les compres són racionals; el 90%, no. En canvi, en les farmàcies, és al contrari. Com en les farmàcies no tenim els preus i com tot ens ho han de preguntar, expulsem al 90% dels clients potencials. Perquè això també ho canviarem: posarem més producte, ben classificat i amb el preu correctament identificat perquè aquella persona que no ens vulgui preguntar no ho faci i agafi el seu producte. Estic parlant de parafarmàcia, no del medicament, perquè l’expert és el farmacèutic. Només amb aquests dos petits exemples ja les coses canvien.

El tercer punt es basa en el que aporta el farmacèutic. On aporta més valor afegit el farmacèutic, venent una crema antiarrugues o fent campanyes sanitàries, com el cribratge de càncer de còlon, o de càncer de coll d’úter o els test d’antígens? La meva opinió, és que on aporta més el farmacèutic és en aquesta acció sanitària. No estem en contra que es vengui la crema antiarrugues, però creiem que el farmacèutic aporta més valor en aquestes altres accions sanitàries. Per això, volem treballar perquè el farmacèutic pugui invertir el màxim del seu temps o fins i tot tot el seu temps en accions que beneficiïn a la societat, perquè creiem que el model actual evolucionarà; veurà canvis legislatius i nosaltres no podem esperar que vinguin per a començar a introduir canvis, cal fer-los ja.

 

P. Què copiaran de França? 

R. Amplitud de gamma, treballarem el retail, la promoció, la targeta client, tenir una política de preus baixos tots els dies… Volem posicionar-nos com les farmàcies en les quals la parafarmàcia tingui un preu molt competitiu.

“Posarem més producte, ben classificat i amb el preu correctament indentificat”

P. Mantindrà Ecoceutics la filosofia per la qual es va crear?

R. La filosofia amb la qual es va crear Ecoceutics va ser la d’ajudar al farmacèutic i al client. Ens hem centrat molt a ajudar al farmacèutic, facilitant-li moltes eines tecnològiques que li han facilitat el seu dia a dia (des de la targeta client fins a algorismes que et diuen què has de comprar i quan). Però creiem que la idea fundacional que s’havia d’ajudar a la societat, no ho hem fet prou bé. I és on ens hem de centrar més. Hem de donar accés als productes a més part de la població i fer que el farmacèutic se centri en allò on aporta major valor afegit, com els serveis sanitaris. A França, el farmacèutic bovina, pot diagnosticar en èpoques d’epidèmia, com la grip, per la qual cosa ja no se saturen els centres de salut. Allí, el farmacèutic exerceix una sèrie de funcions que el d’Espanya no pot fer perquè la llei no ho permet, amb la qual cosa no es faran, però les que la llei permeti els farmacèutics d’Ecoceutics les estaran fent. I aquí és on ells ens poden aportar valor.

P. En el que a les farmàcies a peu de carrer es refereix, com els afectarà que ara Ecoceutics formi part d’aquest hòlding francès? Suposo que la imatge, logos…

R. Se va a cambiar la imagen, el logo y el nombre no, seguimos siendo Ecoceutics. Estamos con pilotos y, aunque R. Es canviarà la imatge, el logo i el nom no, continuem sent Ecoceutics. Estem amb pilots i, encara que partim de les farmàcies blanques, introduirem elements del retail. Però ho estem pilotant en unes farmàcies i el que funcioni ho estendrem a la resta. Volem tenir dades per a demostrar que si ho fem així és perquè funcionarà millor.

“La idea fundacional d’ajudar a la societat no ho hem fet prou bé “

P. Com seran els canvis que hagi d’assumir cada farmàcia?

R. Els canvis que volem introduir no són canvis, són evolucions. No es tracta de tirar tot a baix perquè s’estava fent tot mal i començo de nou. De cap manera. Nosaltres ja tenim un camí recorregut, per la qual cosa no hem d’anar a la línia de sortida. Però en aquest camí, que està molt bé en tot el que té a veure amb el backoffice i l’equip de la farmàcia, ens faltava l’altra pota, que és el punt de venda físic amb el client. Si vols evolucionar has de fer coses diferents. Ja tenim farmàcia que volen fer el canvi demà. És un tema de mentalitat.

P. Si són reformes o redisseny, els costos els haurà d’assumir cada farmacèutic?

R. Nosaltres ens fem càrrec d’una part, la qual cosa seria el disseny, els plans en 3D, i el farmacèutic es fa càrrec del moble, el que passa és que hem aconseguit que on abans es pagava 10 hem aconseguit pagar 6. Però els canvis són petits, el que fem és adaptar el que hi ha.

P. Aquests serveis professionals que esmenta s’imposaran en totes les farmàcies o elles podran triar?

R. No m’agrada la paraula imposar. El que volem és que els farmacèutics s’adonin que, introduint els canvis que proposem, es poden dedicar a fer això. Si la parafarmàcia creix un 25% anual, probablement, podràs contractar més gent i pots dedicar-te a altres coses, com els serveis sanitaris. Que els imposarem? No. Volem que les nostres farmàcies ho facin? Sí.

P. Quins projectes més immediats relacionats amb els serveis sanitaris teniu?

R. Això ho decidirà un Comitè de Serveis Professionals, que hem creat nou, format per quatre farmacèutics, que estan associats a Ecoceutics, els noms dels quals es donaran a conèixer al setembre. També continuaran el Comitè de Vendes, que ens ajudarà en tot el relacionat amb les negociacions i posicionament, i el Consell Assessor, que donarà la seva visió sobre com poden afectar els canvis d’aplicatius per a desenvolupar accions concretes.

P. Com funcionaran aquests comitès?

R. Els integrants de cadascun aniran girant cada quatre o cinc anys, perquè no volem que s’eternitzin, i també responent als moments vitals de les persones. I es reuniran cada mes.

P. Actualment, quantes farmàcies formen part del grup?

R. Som 156 farmàcies a Balears i Catalunya.

P. S’han marcat algun objectiu de creixement?

R. Sí, ens hem proposat que en cinc anys estiguem en la major part d’Espanya.

P. Això en número, com es tradueix?

R. Volem tenir una farmàcia en tota ciutat de més de 20.000 habitants com a mínim.

P. Què aportarà Ecoceutics al hòlding francès?

R. Per a ells som la porta d’entrada a Espanya. Ells anaven a entrar a Espanya sí o sí, amb la qual cosa, entrar amb nosaltres és millor. Jo prefereixo tenir-los al meu costat que no enfronti. A nivell tàctic, els aportem una visió tecnològica que ells no tenen. A Europa crec que no hi ha cap grup que tingui la tecnologia que té Ecoceutics. Pot tenir més coses, per exemple, jo vaig ser a una farmàcia a Holanda on no hi havia farmacèutics, tu anaves amb la teva recepta electrònica, presentaves la recepta, introduïes la targeta i el robot et donava la medicació. Amb alguns productes havies de fer una videoconferència amb un farmacèutic que podia estar en qualsevol lloc. Però, com arriba aquest producte? Com ho automatitzen? La visió que nosaltres tenim per a la farmàcia individual a Europa jo no ho he trobat en cap grup.

facebook twitter linkedin