Salut, Salut

Què són els guants de nitril?

Els guants de nitril estan fets d’un material polimèric d’origen sintètic. Hi ha molts tipus de guants de nitril (metges, quirúrgics, industrials), però els que comprem en la farmàcia són els de tipus mèdic. S’han popularitzat durant la pandèmia a causa de l’escassetat de guants de làtex, però portaven en el mercat molts anys.

Què és el nitril?

El nitril és un material polimèric. Es crea quan una o diverses molècules petites reaccionen entre si per a donar lloc a un monòmer, és a dir, una molècula nova que es repeteix una vegada i una altra per a formar una molècula molt major (un polímer). En el cas del nitril les dues molècules originals són l’acrilonitril i el butandiè; en reaccionar entre si donen lloc a un monòmer anomenat acrilonitril-co-butandiè, i la unió entre successius monòmers dóna lloc al material polimèric que anomenem col·loquialment nitril.
Hi ha diversos tipus de nitril; segons com es fabriqui es pot obtenir nitrils que varien en les seves propietats.

Per què es fan guants de nitril?

El nitril és molt bo perquè:

  • Resisteix als olis, als solvents, i a la temperatura alta.
  • S’estira i torna a la seva forma com el cautxú.
  • Es flexiona amb facilitat.
  • Es modela amb facilitat.
  • És més resistent a les punxades que el cautxú natural.

Això fa que sigui fàcil fabricar guants amb ells i que els guants siguin resistents i capaços de protegir al personal mèdic o industrial.

Qui ha d’utilitzar guants de nitril?

Hi ha diversos grups que poden aprofitar els guants de nitril:

  • Els al·lèrgics al làtex. Els qui no poden utilitzar làtex per culpa d’una al·lèrgia troben en els guants de vinil un excel·lent substitut.
  • Els treballadors de la indústria sanitària, alimentària, química o fins i tot mecànica, ja que són molt útils per a protegir de les agressions pròpies d’aquests ambients.

Els guants poden variar en la seva forma i gruix 00segons la protecció que es vulgui obtenir; hi ha des de guants «iguals als de làtex» a guants més semblants als que fem servir per a rentar la cuina, i segons la tasca a realitzar convé usar l’un o l’altre.

facebook twitter linkedin