Vitamines

Què és el coenzim Q10?

El coenzim Q10 (CoQ10) està present en molts productes de farmàcia: complements alimentaris, complexos vitamínics o cosmètics contenen CoQ10 en la seva composició. La majoria de nosaltres som capaços de sintetitzar coenzim Q10 per a les nostres necessitats diàries, és per això que no es considerat un nutrient essencial o una vitamina. Però com en algunes situacions és necessari suplementar la dieta amb coenzim Q10, direm que és un nutrient condicionalment essencial. Parlem en aquest article sobre la naturalesa de la CoQ10, el seu funcionament, i les condicions en les quals pot ser necessària la suplementació amb CoQ10.

Què és exactament el coenzim Q10?

La CoQ10 pertany a la família de les ubiquinones, unes molècules amb certa semblança a la vitamina E o la vitamina K. Les ubiquinones contenen un nucli tipus «quinona», no gaire diferent del de la vitamina K (recordes que parlem que la vitamina K  és o menaquinona o filoquinona?). D’altra banda, tenen una «cueta» formada per la unió repetitiva d’una molècula anomenada isoprè, com algunes formes de vitamina E  (específicament els tocoferols). Originalment se’n va dir «vitamina Q», després «coenzim Q» quan es va veure que no eren vitamines i que les podíem sintetitzar per nosaltres mateixos. El subíndex «10» es refereix al nombre d’isoprens en la cua: CoQ10 indica que té 10 isoprens a la seva cua. Aquesta estructura fa de la CoQ10 una molècula afina a les membranes cel·lulars i insoluble a l’aigua.
El coenzim Q10 participa en reaccions químiques amb les quals les cèl·lules obtenen energia, reaccions que estan molt conservades en els diferents éssers vius. Trobem CoQ10 (així com altres coenzims Q) en molts éssers vius a més dels humans.

D’on prové el coenzim Q10?

Nosaltres sintetitzem el nostre propi coenzim Q10 a través de diverses reaccions químiques que parteixen de l’aminoàcid tirosina, de l’oxigen que respirem i de nutrients com els carbohidrats o els lípids. També prové de la dieta: està present en molts aliments d’origen vegetal i animal, però sobretot la trobem en teixits que sintetitzen o gasten energia (músculs, cor i fetge).

Quines funcions compleix el coenzim Q10 en el nostre cos?

El coenzim Q10 està involucrat en reaccions en les quals les molècules intercanvien electrons, perquè la seva estructura li permet acomodar molt bé la càrrega negativa dels electrons. Entre elles trobem:

  • Respiració cel·lular. Respiració cel·lular és el nom del conjunt de reaccions que realitza una cèl·lula per a obtenir energia a partir dels nutrients. La CoQ10 és un intermediari, passant electrons des d’un punt a un altre de la cadena respiratòria.
  • Antioxidant. La CoQ10 evita que es produeixin reaccions d’oxidació en molècules que no volem que s’oxidin. A canvi s’oxida ella mateixa, però acomoda i allibera electrons amb facilitat i podem sintetitzar més, per la qual cosa el cos prefereix oxidar a la CoQ10 que a altres molècules. Protegeix de l’oxidació a lípids, al colesterol LDL, a proteïnes, a l’ADN i fins i tot a la mateixa vitamina E (s’oxida abans que ella).
  • Participa en reaccions de regulació del metabolisme. La CoQ10 està involucrada en reaccions de regulació del desenvolupament cel·lular, del funcionament del mitocondri (organel·la cel·lular on s’obté energia) i de la promoció de l’apoptosi (mort cel·lular ordenada).
  • Antiinflamatori. La CoQ10 estimula als limfòcits per a iniciar reaccions que regulen la inflamació mitjançada pel sistema immune.

Quins beneficis es poden obtenir en prendre coenzim Q10?

La majoria de nosaltres no necessitem afegir coenzim Q10 a la dieta perquè sintetitzem la pròpia. Però alguns casos sí que es podrien beneficiar prenent CoQ10:

  • Algunes persones grans. La síntesi de CoQ10 disminueix amb l’edat, per això alguns casos podrien veure’s beneficiats per prendre CoQ10, particularment si no prenen carn o fetge.
  • Usuaris d’estatines. Curiosament, la síntesi de colesterol i de CoQ10 comparteixen reaccions químiques. Prendre estatines per a frenar la síntesi de colesterol (simvastatina, atorvastatina, etc) també disminueix la síntesi de CoQ10.
  • Certes migranyes. La CoQ10 va mostrar disminuir la freqüència de certs tipus de migranya en un petit assaig clínic.
  • Insuficiència cardíaca congestiva. La CoQ10 pot reduir la falta d’aire, l’edema i la freqüència d’hospitalització de pacients amb insuficiència cardíaca congestiva.
  • Malalties cardiovasculars. La CoQ10 pot ajudar a reduir la hipertensió, els problemes cardíacs després d’un infart, o a reduir els valors de marcadors d’inflamació en pacients amb problemes en les artèries coronàries.
  • Problemes neurològics. La suplementació amb CoQ10 pot ajudar modestament amb alguns símptomes de Parkinson.

Ara bé, aquests assajos clínics s’han fet amb diferents quantitats diàries, durant diferents temps, i en certes poblacions de pacients. Si creus que et pots beneficiar amb l’ús de coenzim Q10, comparteix les teves inquietuds amb la teva farmàcia de confiança, on sabran indicar-te si la CoQ10 és adequada per al teu cas, en quines quantitats i durant quant temps.

facebook twitter linkedin