Publicacions per a farmacèutics

Els orígens de la farmàcia

los orígenes de la farmacia

Els orígens de la farmàcia tenen uns inicis relativament joves, situant-se en el primer terç del segle XIX. És en aquesta època on s’observen les primeres historiografies farmacèutiques, concretament a Egipte, Índia, Xina i Mesopotàmia.

En els orígens farmacèutics, els primers fàrmacs que es van elaborar i van utilitzar van ser l’opi, el ruibarbre i l’ephedra sinica.

L’origen de la farmàcia a Egipte

En el Papir d’Ebers, un dels tractats mèdics més antics que es coneixen fins avui (datat del 1500 a. de C.), es descriuen simptomatologies i prescripcions per a una malaltia. També s’han trobat descrits les propietats de plantes medicinals, animals i minerals, així com les receptes per preparar medicaments.

En aquella època les malalties més habituals eren les oftàlmiques, les causades per paràsits i les malalties del baix ventre. Les eines que utilitzaven es basaven en molins manuals, morter o tamisos fabricats de papir. D’altra banda, s’establien unes pautes d’administració per als medicaments elaborats, ja anés per a ús intern com podrien ser les píndoles, com d’ús extern (ungüents).

L’origen de la farmàcia en l’Índia

La influència per la filosofia vèdica va ser decisiva en l’evolució de la farmàcia en l’Índia. Donada la importància del budisme, la botànica va jugar un paper molt important en els medicaments que elaboraven com per exemple l’acònit, el gingebre o el lli. A més, es van crear el SOMA i el KUSA

L’origen de la farmàcia a la Xina

La immortalitat, entesa no solament com gaudir d’una vida longeva sinó també en sintonia amb la naturalesa, és el que buscava la medicina Xina. En aquest país, l’evolució de la farmàcia anava lligada al pensament del Taoisme, que el seu objectiu se centrava a aconseguir aquesta immortalitat per a l’ésser humà.

El Shennong Bencao Jing, és la primera recopilació xinesa existent sobre plantes, compilat durant la dinastia Han. Aquest tresor medicinal conté un total de 365 plantes medicinals, algunes d’elles tan significatives com l’arbust dt.-huang d’on es va obtenir l’Efedrina.

L’origen de la farmàcia a Mesopotàmia

Fa més de 4.000 anys que a Mesopotàmia s’elaboren medicaments. És en aquesta cultura on s’han trobat els primers testimoniatges de l’ús de fàrmacs. Per experimentar els efectes de diferents plantes medicinals es realitzaven proves amb esclaus. També se’ls atribueix la realització de les primeres operacions farmacèutiques com el premsatge o la polvorització, entre altres.

Per desxifrar els orígens de la farmàcia hem d’endinsar-nos en les creences i malalties comunes de cadascuna de les cultures de l’antiguitat clàssica. No solament les esmentades van utilitzar fàrmacs donant origen al que avui dia coneixem com a farmàcia. Moltes altres civilitzacions avançades com Grècia, Roma o l’Amèrica Precolombina van començar a utilitzar elements farmacèutics.

facebook twitter linkedin