Salut

Què és la proteïna C reactiva?

La proteïna C reactiva és un paràmetre que pot mesurar-se en el laboratori, a partir d’una mostra de sang, per a obtenir informació sobre la salut d’un pacient. Què és exactament aquesta proteïna? Quina informació aporta? Vegem…

Què és exactament la proteïna C reactiva?

La proteïna C reactiva és una proteïna de fase aguda, és a dir, que augmenta la seva concentració quan s’està donant un procés inflamatori en l’organisme.

Els limfòcits (cèl·lules encarregades de la defensa) que s’activen per infeccions o inflamació de diversos tipus secretan una proteïna anomenada interleukina-6. Que estimula al fetge per a sintetitzar-la.

Aquesta participa en diverses reaccions químiques, entre elles:

• Activa unes cèl·lules anomenades fagòcits, capaços d’eliminar restes cel·lulars que queden després de batallar contra una infecció o una lesió.

• Activa la via del complement, una sèrie de reaccions de defensa que ja expliquem en el nostre article sobre el sistema inmune.

Aquestes reaccions són molt comunes en processos inflamatoris d’origen viral, bacterià, autoin-mune o fins i tot traumàtic.

Per què s’estudia?

La proteïna C reactiva elevada indica que hi ha algun tipus de procés inflamatori succeint en el cos. Per si sola no aporta molta informació, però considerant què tan elevada està i integrant aquesta dada a la resta de l’analítica d’un pacient. Aaquesta podrà ajudar a confirmar o donis-cartar una malaltia.

Què faig si tinc la proteïna C reactiva elevada en les meves analítiques?

Parla amb el teu metge, ja que si està elevada pot significar moltes coses i no totes són per a preocupar-se, fins i tot si l’elevació és important. Moltes causes d’elevació de la proteïna C reactiva són passatgeres: un refredat, una fractura, un embaràs o una infecció bacteriana la pue-d’elevar i no són causa de preocupació.

Ara bé, altres causes sí que poden requerir tractament, com a malalties autoimmunes, un infart recentment succeït o infeccions no detectades. En la farmàcia moltes vegades ajudem amb la lectura de les analítiques, però és el metge el professional que interpreta el resultat i decideix com procedir enfront d’un resultat elevat.

facebook twitter linkedin