Salut

Què és la proteïna C reactiva?

¿Qué es la proteína C reactiva y qué hacer si la tengo alta?

La proteïna C reactiva és un paràmetre que pot mesurar-se en el laboratori, a partir d’una mostra de sang, per a obtenir informació sobre la salut d’un pacient. Què és exactament aquesta proteïna? Quina informació aporta? Vegem…

Què és exactament la proteïna C reactiva?

La proteïna C reactiva és una proteïna de fase aguda, és a dir, que augmenta la seva concentració quan s’està donant un procés inflamatori en l’organisme.

Els limfòcits (cèl·lules encarregades de la defensa) que s’activen per infeccions o inflamació de diversos tipus secretan una proteïna anomenada interleukina-6. Que estimula al fetge per a sintetitzar-la.

Aquesta participa en diverses reaccions químiques, entre elles:

• Activa unes cèl·lules anomenades fagòcits, capaços d’eliminar restes cel·lulars que queden després de batallar contra una infecció o una lesió.

• Activa la via del complement, una sèrie de reaccions de defensa que ja expliquem en el nostre article sobre el sistema inmune.

Aquestes reaccions són molt comunes en processos inflamatoris d’origen viral, bacterià, autoin-mune o fins i tot traumàtic.

Per què s’estudia?

La proteïna C reactiva elevada indica que hi ha algun tipus de procés inflamatori succeint en el cos. Per si sola no aporta molta informació, però considerant què tan elevada està i integrant aquesta dada a la resta de l’analítica d’un pacient. Aaquesta podrà ajudar a confirmar o donis-cartar una malaltia.

Què faig si tinc la proteïna C reactiva elevada en les meves analítiques?

Parla amb el teu metge, ja que si està elevada pot significar moltes coses i no totes són per a preocupar-se, fins i tot si l’elevació és important. Moltes causes d’elevació de la proteïna C reactiva són passatgeres: un refredat, una fractura, un embaràs o una infecció bacteriana la pue-d’elevar i no són causa de preocupació.

Ara bé, altres causes sí que poden requerir tractament, com a malalties autoimmunes, un infart recentment succeït o infeccions no detectades. En la farmàcia moltes vegades ajudem amb la lectura de les analítiques, però és el metge el professional que interpreta el resultat i decideix com procedir enfront d’un resultat elevat.

Article redactat per
Lorena Crosa
Lorena Crosa

Lorena Crosa és llicenciada en Química i Farmàcia en la Universitat de la República (2000 – 2004). S’ha format com a professora tècnica de Química en l’Institut Normal d’Educació Tècnica (2004-2005). Compta amb estudis de postgrau en Ciències en la Universitat Camilo José Cela (2009) i posteriorment ha realitzat un segon grau de carrera de Farmàcia en la Universitat de Barcelona (2010 – 2013).

La seva experiència laboral s’ha centrat en el camp de la ciència, dins d’hospitals com a científica de laboratoris clínics (2005 – 2007), així com docent d’educació química en diferents universitats com el CEPRODIH i la Universitat de la República.

Després de llicenciar-se en la seva segona carrera de Farmàcia, va centrar la seva experiència en les oficines de farmàcia, a més de treballar com a consultora tècnica en empreses de la indústria farmacèutica.

En Farmàcies Ecoceutics, Lorena Crosa ha estat un membre actiu i de gran valor des de 2018 fins a l’actualitat, sent la responsable de continguts de l’empresa fent ús del seu expertise.

facebook twitter linkedin