Salut

Què és el Sintrom?

¿Qué es el Sintrom?

El Sintrom® és el nom comercial d’un medicament que conté el principi actiu acenocumarol. És un medicament antitrombòtic que actua com a antagonista de la vitamina K. Però què vol dir tota aquesta frase realment? Per què fan tants controls quan es pren Sintrom®? Aquestes i altres respostes les trobaràs en aquest article.

Què és Sintrom®?

El Sintrom® és un medicament àmpliament utilitzat en el tractament anticoagulant, destinat a pacients amb problemes de coagulació sanguínia. Aquest fàrmac pertany a la família dels anticoagulants orals, dissenyats per regular la coagulació de la sang i prevenir la formació de coàguls perillosos que puguin provocar esdeveniments cardiovasculars greus, com infarts o embòlies.

Aquest medicament actua interferint amb els factors de coagulació a la sang, disminuint la seva capacitat per formar coàguls. És particularment efectiu en pacients que presenten un risc elevat de formació de coàguls, ja sigui a causa d’afeccions mèdiques subjacents o a la necessitat d’intervencions quirúrgiques.

Què és l’acenocumarol?

Com hem dit abans, és un antitrombòtic que actua com a antagonista de la vitamina K. Anem per parts:

  • Antitrombòtic: els medicaments antitrombòtics són els que impedeixen la formació de trombes, és a dir, prevenen que la sang es coaguli a l’interior de les venes i artèries. Normalment, la sang té mecanismes per evitar això, però quan fallen es necessiten medicaments antitrombòtics. L’Adiro®, el Clexane® o el Sintrom® pertanyen a aquesta categoria.
  • Antagonista de la vitamina K: la vitamina K controla el procés de coagulació i, en bloquejar-se aquest mecanisme de control, la sang flueix més lliurement i sense produir-se trombes.

Segons el problema del pacient es desitja major o menor bloqueig de la coagulació, una cosa que es mesura amb una unitat anomenada INR.

Què és l’INR?

L’INR és la sigla d‘International Normalized Ratio, índex internacional normalitzat. Hi ha una prova de laboratori anomenada temps de protrombina que mesura el temps que demora la sang a coagular-se, però el temps en segons per si sol no és adequat per controlar la coagulació de la sang perquè varia molt i per diversos factors. Per estandarditzar la mesura es va inventar l’INR: temps de protrombina d’un pacient dividit pel temps de protrombina d’una sang controlada i normal, i aquest quocient s’eleva a una potència determinada pel fabricant dels reactius amb els quals es va determinar el temps de protrombina del pacient.

Quan es recomana fer servir Sintrom®?

Les patologies que es beneficien de l’ús del Sintrom® són patologies relacionades amb un augment de la coagulació, com ara:

  • Trombosi venosa profunda.
  • Embolisme pulmonar.
  • Problemes cardíacs relacionats amb la formació de trombes: fibril·lació auricular, valvulopatia cardíaca, pròtesis valvulars cardíaques, després d’un infart agut de miocardi o miocardiopatia dilatada.
  • Tromboembolisme cerebral recurrent.

El tractament o prevenció d’aquests problemes es pot aconseguir utilitzant les dosis de Sintrom® que porten el pacient al nivell d’INR recomanat en cada malaltia.

Quins pacients NO són adequats per prendre el Sintrom®?

És important destacar que el Sintrom no és adequat per a tots els pacients. Les persones majors de 65 anys, en particular, poden requerir una vigilància i ajustos especials en la dosi a causa de possibles canvis en la funció hepàtica i renal que afecten la metabolització del medicament.

A més, cal tenir més cura en situacions clíniques específiques. Per exemple, si una persona té la necessitat de sotmetre’s a procediments quirúrgics o rebre injeccions intramusculars, és fonamental consultar amb el seu metge sobre com ajustar el tractament amb Sintrom® per minimitzar el risc de complicacions.

 

Com es pren el Sintrom®?

La dosi diària es pren sempre a la mateixa hora, separada el més possible dels àpats. A diferència d’altres medicaments, que es prenen sempre la mateixa quantitat tots els dies, la dosi diària de Sintrom® pot variar els diferents dies de la setmana, ja que la presa de Sintrom® es compta en mil·ligrams setmanals; és usual que s’alterni mig comprimit amb tres quarts de comprimit dia sí dia no, o que dilluns i dijous la dosi puja una setmana per pujar dimarts i divendres l’altra. I com que l’INR objectiu canvia segons la patologia, i com cada pacient reacciona diferent a la presa de Sintrom®, les pautes setmanals de Sintrom® són personalitzades.

Quan la presa de Sintrom® es torna complicada de seguir és possible demanar a la teva farmàcia de confiança que et prepari un blíster amb tota la medicació que prens, Sintrom® inclòs.

Per què es fan tants controls de Sintrom®?

Com més gran és l’INR, més flueix la sang sense coagular i menys risc de trombe hi ha, però també és més gran és el risc d’hemorràgia. D’aquí que l’INR tingui un valor objectiu al qual desitgem arribar, però que no volem sobrepassar, usualment entre 2,0 i 3,5.

És fonamental ajustar la dosi de Sintrom® de manera precisa i regular per garantir la seva eficàcia i reduir el risc d’efectes adversos. Això generalment s’aconsegueix mitjançant proves de coagulació sanguínia, que ajuden a determinar la dosi adequada per a cada pacient. És important que aquells que estiguin prenent Sintrom® segueixin de prop les indicacions del seu metge i se sotmetin a controls periòdics per assegurar un tractament segur i efectiu.

Per aquesta raó, a l’inici del tractament cal fer controls molt seguits (algunes guies parlen de proves cada dos-tres dies, d’altres cada dia) fins a arribar a l’INR objectiu perquè no se sap com reaccionarà el cos: la mateixa dosi de Sintrom® no té per què resultar en el mateix INR en dos pacients diferents. En arribar al valor d’INR desitjat i estabilitzar-s’hi, els controls poden espaiar-se més (setmanals, quinzenals) fins a fer controls mensuals. Els controls mensuals no s’abandonen perquè l’INR pot variar per moltes coses (canvis de medicació, canvis en l’alimentació, ús de productes d’herbolari, diarrees, errors en la presa de la medicació, etc.) i és important corregir la dosi de medicació per tornar a l’INR objectiu el més aviat possible.

Si et resulta molest anar amb freqüència a la clínica pots considerar l’ús de dispositius d’autocontrol per mesurar l’INR. Són aparells similars als que s’utilitzen per mesurar la glucosa en sang. Són molt còmodes comparats amb les visites a l’hospital o al CAP, però no són barats ni cobreixen les necessitats de tots els pacients. El teu metge pot ajudar-te a valorar si ets bon candidat per a aquesta forma de control de l’INR.

A més, hi ha certs factors que poden influir en l’eficàcia i seguretat del tractament amb Sintrom®. Per exemple, la ingesta d’aliments rics en vitamina K, com les verdures de fulla verda, pot afectar l’acció del medicament, ja que aquesta vitamina exerceix un paper crucial en la coagulació sanguínia. D’altra banda, el consum d’herba de Sant Joan, un suplement herbal popular, també pot interferir amb el Sintrom® i augmentar el risc de complicacions.

Pots llegir més sobre aquest tema en el nostre article sobre alimentació i Sintrom®

Efectes secundaris del Sintrom®

Com qualsevol medicament, el Sintrom® no està exempt d’efectes secundaris. Un dels principals riscos associats amb el seu ús és el risc de sagnat. A causa de la seva acció anticoagulant, el Sintrom® pot augmentar la tendència a sagnar, cosa que pot ser especialment preocupant durant intervencions quirúrgiques o en cas de lesions.

Article redactat per
Lorena Crosa
Lorena Crosa

Lorena Crosa és llicenciada en Química i Farmàcia en la Universitat de la República (2000 – 2004). S’ha format com a professora tècnica de Química en l’Institut Normal d’Educació Tècnica (2004-2005). Compta amb estudis de postgrau en Ciències en la Universitat Camilo José Cela (2009) i posteriorment ha realitzat un segon grau de carrera de Farmàcia en la Universitat de Barcelona (2010 – 2013).

La seva experiència laboral s’ha centrat en el camp de la ciència, dins d’hospitals com a científica de laboratoris clínics (2005 – 2007), així com docent d’educació química en diferents universitats com el CEPRODIH i la Universitat de la República.

Després de llicenciar-se en la seva segona carrera de Farmàcia, va centrar la seva experiència en les oficines de farmàcia, a més de treballar com a consultora tècnica en empreses de la indústria farmacèutica.

En Farmàcies Ecoceutics, Lorena Crosa ha estat un membre actiu i de gran valor des de 2018 fins a l’actualitat, sent la responsable de continguts de l’empresa fent ús del seu expertise.

facebook twitter linkedin